Zgłoszenie

Do 20 lipca 2016 r. można zgłaszać propozycje referatów
na konferencję. Zgłoszenia wraz z krótkim abstraktem (do 150 słów)
prosimy nadsyłać na załączonym formularzu pocztą elektroniczną do sekretarza konferencji dr Kamili Augustyn na adres

e-mail: kamila.augustyn@uwr.edu.pl albo pocztą tradycyjną na adres:
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego,
pl. Uniwersytecki 9/13,
50-137 Wrocław, pok. 102.
Dane do faktury:
Bank: BZ WBK SA Wrocław
Nr konta: 68 1090 2503 0000 0001 1131 0115

Tytuł wpłaty:
a) Jeżeli faktura ma być wystawiona na uczelnię:
7003/1480/16, Imię i nazwisko, nazwa uczelni

b) Jeżeli faktura ma być wystawiona na Pana/Panią
7003/1480/16, Imię i nazwisko, adres pocztowy

7003/1480/16 to numer konferencji, który trzeba koniecznie podać, żeby kwestura wiedziała, jak zaksięgować wpłatę.