Zespół do spraw promocji

Przewodniczący: dr Rafał Werszler

dr hab. Ewa Repucho

dr Anna Łach

dr Katarzyna Setkowicz

mgr Karina Nabiałczyk

mgr Wojciech Sierżęga

Aleksandra Dębska

Zofia Wirszyc