Zarządzanie Informacją

Program studiów stacjonarnych
 

Programy studiów stacjonarnych dla kierunku ZI zatwierdzonych przez Radę Wydziału Filologicznego UWr obowiązujących od roku akademickiego 2022/23 i w latach następnych: Programy studiów II stopnia