Publikowanie po przełomie cyfrowym

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w konferencji naukowej Publikowanie po przełomie cyfrowym, organizowanej przez dwa instytuty Uniwersytetu Wrocławskiego: Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa oraz Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Odbędzie się ona w dniach 21–22 listopada 2019 roku we Wrocławiu.

Podczas konferencji chcemy zastanowić się nad współczesnymi formami publikowania i przemianami, jakie zaszły w tej dziedzinie w ostatnich dekadach. Spróbujemy prześledzić, jak pod wpływem nowych technologii zmienia się obieg informacji i rynek wydawniczy. Będziemy starali się określić zarysowujące się tendencje.

Informatyzacja przekształca naszą rzeczywistość, atrofii ulegają instytucje kultury kształtujące się od czasów Gutenberga, a na znaczeniu zyskują nowe kanały dystrybucyjne. Możliwości korzystania z nowych narzędzi komunikowania wpływają na sytuację wydawców i status dystrybutorów treści. Wraz z digitalnymi technologiami ewoluują upodobania „człowieka czytającego”. Refleksja badawcza w kręgu humanistyki zdaje się nie nadążać za dynamicznie postępującymi przeobrażeniami.

Nie mamy wątpliwości, że w czasie jednej konferencji nie zdołamy opisać stanu rzeczy, ani nie uchwycimy znaczenia zmian jakie pod wpływem przełomu cyfrowego zachodzą w tradycyjnym obiegu wydawniczym. Sądzimy jednak, że nie możemy czuć się zwolnieni od próby diagnozy i zrozumienia, w jaki sposób proces technologizacji wpływa na transformację humanistyki.

W dyskusji nie powinno zabraknąć głosu praktyków – przede wszystkim wydawców i informatyków. Wyniki naszych badań pragniemy skonfrontować z doświadczeniami uczestników z innych krajów.

Zapraszamy do udziału w konferencji i liczymy na śmiałą, interdyscyplinarną debatę.

 

PROGRAM KONFERENCJI