Szanowni Państwo,

Uwaga! Od 1 stycznia 2023 r. obecna witryna nie jest aktualizowana.

Aktualne informacje są dostępne

na nowej stronie Instytutu Nauk o Informacji i Mediach

 


Szanowni Państwo Studenci I roku informacji naukowej i bibliotekoznawstwa,

w trakcie studiów mają Państwo możliwość zdobycia kwalifikacji pedagogicznych, niezbędnych do podjęcia pracy w placówkach oświatowych. Zapraszam na spotkanie informacyjne na temat kształcenia modułowego (przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela). Odbędzie się ono w piątek, 13 stycznia 2023, o godzinie 10:30 w formie zdalnej (link do rejestracji).

Warunkiem uruchomienia kształcenia modułowego jest zebranie grupy minimum 15-osobowej.


Szanowni Państwo,

Kolejny termin otwarcia obowiązkowych szkolenia BHP
01.02.2023 do 05.03.2023


Szanowni Państwo,

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych ogłasza terminy dodatkowe dla testów kwalifikacyjnych:

Termin dodatkowy 2
 Zapisy: 3–10 stycznia 2023
Termin testu: 14–16 stycznia 2023

Szanowni Studenci,

na podstawie Uchwały nr 117/2021 Rady Wydziału Filologicznego UWr z dnia 21 września 2021 r.
w sprawie obowiązkowej realizacji przedmiotów z nauk społecznych lub humanistycznych na studiach I i II stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) studenci (również reaktywujący się) kierunków Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo oraz Publikowanie Cyfrowe i Sieciowe zobowiązani są do uzyskania nie mniej niż 5 punktów ECTS za zajęcia z przedmiotów humanistycznych.

Posted in Uncategorized.