Terminarz

Dla prelegentów
Termin Wydarzenie/działanie
Do 30 września 2019 Wysłanie formularza zgłoszeniowego (z abstraktem) na adres: ewa.repucho@uwr.edu.pl

 

Do 20 października 2019 Wniesienie opłaty konferencyjnej
Do 3 listopada 2019 Ogłoszenie programu Konferencji
21–22 listopada 2019 Konferencja

 

Dla słuchaczy
Termin Wydarzenie / działanie
Do 3 listopada 2019 Ogłoszenie programu Konferencji
Do 6 listopada 2019 Wysłanie formularza zgłoszeniowego na adres:
ewa.repucho@uwr.edu.pl
Do 10 listopada 2018 Wniesienie opłaty konferencyjnej
21–22 listopada 2019 Konferencja