Terminarz

Dla prelegentów

Termin Wydarzenie / działanie
17 października 2018 końcowy termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych
19 października 2018 powiadomienie o akceptacji lub odrzuceniu referatów
25 października 2018 ostatni termin dla opłat konferencyjnych prelegentów
5 listopada 2018 ogłoszenie wstępnego programu konferencji
22–23 listopada 2018 konferencja

Dla słuchaczy

Termin Wydarzenie / działanie
5 listopada 2018 ogłoszenie wstępnego programu konferencji
29 października 2018 końcowy termin nadesłania formularza rejestracyjnego
7 listopada 2018 ostatni termin dla opłat konferencyjnych słuchaczy
22–23 listopada 2018 konferencja