Tematyka

Nie narzucając ograniczeń tematycznych proponujemy zagadnienia tematyczne obejmujące:

 • Big Data – wartość naukowa dużych zbiorów danych.
 • Wpływ Big Data na procesy poznawcze oraz rozwój nauki.
 • Big Data jako źródło innowacji, tworzenie kultury danych.
 • Big Data – rozwój nauki w Polsce i we Wrocławiu.
 • Badania korpusowe typu big data w literaturoznawstwie i lingwistyce.
 • Big Data w informatologii.
 • Źródła Big Data.
 • Pozyskiwanie, przechowywanie, przetwarzanie dużych zbiorów danych.
 • Eksploracja dużych zbiorów danych.
 • Zabezpieczanie i ochrona dużych zbiorów danych.
 • Badania dużych zbiorów danych.
 • Typy i struktury danych, standaryzacja danych.
 • Technologie i techniki analizy danych.
 • Wizualizacja danych.
 • Zarządzanie dużymi zbiorami danych.
 • Użytkownicy dużych zbiorów danych.
 • Społeczeństwo sieciowe i Big Data.
 • Big Data w bibliotekach (np. usługi biblioteczne w zakresie danych badawczych / naukowych) i działalności wydawniczej.