Sylwetka absolwenta

W programie studiów uwzględniono konieczność wszechstronnego przygotowania osób pracujących w szeroko rozumianym współczesnym sektorze wydawniczym:
od interdyscyplinarnej wiedzy o zarządzaniu informacją, przez znajomość poszczególnych sektorów rynku, etapów pracy nad różnymi rodzajami publikacji
(książka drukowana i elektroniczna, kurs e-learningowy, gra) oraz wyboru kanałów ich dystrybucji aż po kompetencje prawnicze i menedżerskie.

Ze względu na olbrzymie przeobrażenia technologiczne związane z elektronicznym publikowaniem duża część zajęć odbywa się w formie warsztatów w pracowniach komputerowych. Prowadzą je wykładowcy akademiccy oraz praktycy: menedżerowie oraz pracownicy firm.

Program studiów jest monitorowany pod kątem potrzeb rynku pracy, a plany modyfikacji programu – konsultowane z pracodawcami.

W trakcie studiów uczestnik:

 • poznaje zasady i etapy pracy nad przekazem autorskim (inicjowanie projektów, budżet i kalkulacja, budowanie zespołu, kanały dystrybucji, czas życia produktu),
 • doskonali warsztat redakcyjny (poprawność i nacechowanie stylistyczne tekstów, źródła potrzebnych informacji, ocena ich wartości),
 • poznaje programy i aplikacje, za pomocą których samodzielnie przygotowuje publikacje elektroniczne w różnych formatach,
 • projektuje architekturę i kształt graficzny publikacji (zasady typograficzne dla publikacji drukowanych i internetowych, wartość estetyczna, kryteria oceny, funkcjonalność),
 • poznaje narzędzia wykorzystywane do dystrybucji i promocji publikacji w sieci,
 • nabywa umiejętność oceny niebezpieczeństw związanych z naruszaniem praw autorskich (nowe pola eksploatacji, bezpieczeństwo i ochrona informacji).

Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest zaliczenie wszystkich przewidzianych w programie przedmiotów i uzyskanie wymaganych punktów ECTS
(w sumie 30).

Absolwent studiów jest przygotowany do pracy w instytucjach związanych z tradycyjnymi i nowoczesnymi formami publikowania:

 • orientuje się w problemach współczesnego rynku wydawniczego i kierunkach jego rozwoju,
 • rozumie zjawiska i procesy, jakie na nim zachodzą,
 • potrafi korzystać z nowych technologii w procesie przygotowania i dystrybucji publikacji przeznaczonych dla rożnych grup użytkowników,
 • zna obowiązujące regulacje prawne,
 • dysponuje wiedzą niezbędną do inicjowania nowych przedsięwzięć biznesowych (start-upy).
 • ze względu na dynamicznie zmieniające się wraz z rozwojem technologii oczekiwania pracodawców, jest wyczulony jest na konieczność obserwacji rynku książki
  (wraz z jego społecznym i technologicznym otoczeniem) oraz aktualizacji swoich kompetencji.