Sylabusy PCiS

Sylabusy przedmiotów realizowanych na  kierunku
Publikowanie cyfrowe i sieciowe dostępne są na stronie USOSWeb.