Sylabusy INiB

Sylabusy przedmiotów realizowanych na  I i II roku studiów licencjackich oraz
na studiach magisterskich dostępne są na stronie USOSWeb.