Specjalności

W trakcie studiów magisterskich studenci realizują program wybranej specjalności:

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo II stopień stacjonarny:
• cyfrowe dziedzictwo kultury
• infobrokering
• zarządzanie informacją

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo II stopień zaoczny:
• biblioteki publiczne i szkolne
• infobrokering