Programy studiów INiB

Programy studiów stacjonarnych   Programy studiów niestacjonarnych

Programy studiów stacjonarnych dla kierunku INB zatwierdzonych przez Radę Wydziału Filologicznego UWr obowiązujących od roku akademickiego 2019/20 i w latach następnych:

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Programy studiów niestacjonarnych dla kierunku INB zatwierdzonych przez Radę Wydziału Filologicznego UWr obowiązujących od roku akademickiego 2019/20
i w latach następnych:

Studia I stopnia

Programy studiów stacjonarnych dla kierunku INB zatwierdzonych przez Radę Wydziału Filologicznego UWr w dniu 20.06.2017 r. obowiązujących od roku akademickiego 2017/18 i w latach następnych:

Studa I i II stopnia

 
 

Programy studiów stacjonarnych dla kierunku INB zatwierdzonych przez Radę Wydziału Filologicznego UWr w dniu 7.06.2016 r. obowiązujących od roku akademickiego 2016/17 i w latach następnych:

Studia I stopnia

Studia II stopnia

 

Programy studiów niestacjonarnych dla kierunku INB zatwierdzonych przez Radę Wydziału Filologicznego UWr
w dniu 7.06.2016 r. obowiązujących od roku akademickiego 2016/17 i w latach następnych:

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji zajęć i zaliczeń wychowania fizycznego w Uniwersytecie Wrocławskim

Przedsiębiorczość. Praca – biznes – kariera Informacje dla Uczestników zajęć.

Programy studiów stacjonarnych dla kierunku INB zatwierdzonych przez Radę Wydziału Filologicznego UWr
w dniu 30.06.2015 r. obowiązujących od roku akademickiego 2015/16 i w latach następnych:Program studiów I stopniaProgram studiów II stopnia
Programy studiów niestacjonarnych dla kierunku INB zatwierdzonych przez Radę Wydziału Filologicznego UWr
w dniu 30.06.2015 r. obowiązujących od roku akademickiego 2015/16 i w latach następnych:Program studiów I stopniaProgram studiów II stopnia
 

Programy studiów stacjonarnych dla kierunku INB zatwierdzonych przez Radę Wydziału Filologicznego UWr
w dniu 14 maja 2013 roku obowiązujących od roku akademickiego 2013/2014:Program studiów I stopnia

Program studiów II stopnia

 

Programy studiów niestacjonarnych dla kierunku INB zatwierdzonych przez Radę Wydziału Filologicznego UWr
w dniu 14 maja 2013 roku obowiązujących od roku akademickiego 2013/2014:Program studiów I stopnia

Program studiów II stopnia

 

Wykaz programów studiów stacjonarnych obowiązujących przed rokiem akademickim 2010/2011:Program studiów I stopnia

Program studiów II stopnia

 

Wykaz programów studiów niestacjonarnych obowiązujących od roku akademickiego 2010/2011:Program studiów I stopnia

Program studiów II stopnia

 

Wykaz programów studiów stacjonarnych obowiązujących od roku akademickiego 2010/2011:

Program studiów I stopnia

Program studiów II stopnia – BIBLIOTEKI CYFROWE

Program studiów II stopnia – BIBLIOTEKI W SPOŁECZEŃSTWIE WIEDZY

Program studiów II stopnia – EDYTORSTWO

Program studiów II stopnia – PRASA W SYSTEMIE KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ