Studia stacjonarne

W Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego w trybie stacjonarnym realizowane są studia na kierunkach
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (I i II stopień), Publikowanie cyfrowe i sieciowe (I i II stopień) oraz Zarządzanie informacją (I stopień).

Od roku akademickiego 2019/2020 zostaną uruchomione nowe specjalności na studiach II stopnia realizowanych w Instytucie INiB.

  1. na kierunku INiB: infobrokering, cyfrowe dziedzictwo kultury i zarządzanie informacją,
  2. na kierunku PCiS: digitalizacja i publikowanie zbiorów oraz instructional designer – projektant materiałów dydaktycznych i szkoleniowych.