Wydawca produktów cyfrowych

Studia podyplomowe Wydawca Produktów cyfrowych zostały zlikwidowane

Kierownik: dr Ewa Jabłońska-Stefanowicz; e-mail: ewa.jablonska-stefanowicz@uwr.edu.pl

Sekretarz: dr Elżbieta Jamróz-Stolarska; e-mail: elzbieta.jamroz-stolarska@uwr.edu.pl

Czas trwania: 2 semestry (230 godzin); 10 zjazdów

Termin rejestracji internetowej: 1.06–7.10.2018 r.

Termin składania dokumentów: 3.09–12.10.2018 r. Kandydat zostanie listownie poinformowany o przyjęciu na studia po 21 października 2018.

Termin rozpoczęcia studiów: II połowa października 2018. Warunkiem uruchomienia studiów jest zgłoszenie się odpowiedniej liczby kandydatów.

Przewidywane czesne: 1750 zł za semestr.

Przed rozpoczęciem zajęć uczestnik zobowiązany jest do podpisania umowy i opłacenia czesnego.

Zasady naboru: zapisy na podstawie złożonych dokumentów. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty (kandydaci składają je w miejscu wskazanym przez jednostkę organizacyjną) :

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z systemu IRK;
  • kserokopię dyplomu poświadczoną notarialnie bądź przez jednostkę przyjmującą dokumenty.

Wymagane wykształcenie kandydata: absolwent studiów I stopnia (licencjackich/inżynierskich), studiów II stopnia (magisterskich) lub jednolitych studiów magisterskich dowolnego kierunku.