Opłaty za studia

Uprzejmie informujemy, iż opłaty za studia będzie można wnosić po podpisaniu umowy z Uczelnią (podczas pierwszego zjazdu).
Na umowie każdy z Państwa będzie miał podany swój indywidualny numer konta.

Uchwała nr 126/2020 Rady Wydziału Filologicznego z dnia 22 września 2020 r. w sprawie terminów wnoszenia ratalnych opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych
oraz studiach w języku angielskim na Wydziale Filologicznym w roku akademickim 2020/2021

Informacji ws. opłat udziela pani Karolina Grychowska z dziekanatu Wydziału Filologicznego (tel. 375-25-13, karolina.grychowska@uwr.edu.pl).
W okresie od października do czerwca dla studentów studiów niestacjonarnych dziekanat otwarty jest w soboty w godz. 8:30-13:00.