Studia niestacjonarne

Od 1 grudnia 2021 r. kierownikiem studiów studiów niestacjonarnych zaocznych jest dr Anna Łach.

W Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego w trybie niestacjonarnym realizowane są studia na kierunku
Publikowanie cyfrowe i sieciowe (I i II stopień).

Rekrutacja na studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunek Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo od roku akademickiego 2022/23 nie będzie prowadzona.

Terminarze zjazdów:

Terminarz zjazdów w roku akademickim 2022/2023 dla kierunków prowadzonych w INIM.


Informacja o lektoratach języków obcych (rok II i III)

Publikowanie cyfrowe i sieciowe, studia niestacjonarne


Uchwały i zarządzenia

Uchwała nr 126/2020 Rady Wydziału Filologicznego z dnia 22 września 2020 r. w sprawie terminów wnoszenia ratalnych opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych
oraz studiach w języku angielskim na Wydziale Filologicznym w roku akademickim 2020/2021

Uchwała nr 37/2020 Rady Wydziału Filologicznego UWr z dnia 21 kwietnia 2020 r. zmieniająca Uchwałę nr 266/2019 Rady Wydziału Filologicznego z dnia 24 września 2019 r.
w sprawie ustalenia terminów wnoszenia ratalnych opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych oraz studiach w języku angielskim na Wydziale Filologicznym w r.ak. 2019/2020

Uchwała nr 36/2020 Rady Wydziału Filologicznego UWr z dnia 21 kwietnia 2020 r. zmieniająca Uchwałę nr 265/2019 Rady Wydziału Filologicznego z dnia 24 września 2019 r. w sprawie ustalenia terminów wnoszenia ratalnych opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów i doktorantów na Wydziale Filologicznym w r.ak. 2019/2020

Zarządzenie Nr 28/2018 Rektora UWr z dn. 27.03.2018 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w UWr dla cykli dydaktycznych rozpoczynających się
w roku akademickim 2018/2019 oraz dla cykli, które rozpoczęły się w roku akad. 2013/2014 lub wcześniej i są kontynuowane w roku akad. 2018/2019

Zasady przeniesień na studia stacjonarne ze studiów niestacjonarnych w Instytucie INiB (studia licencjackie)

Lektoraty SPNJO: informacje dla studentów wznawiających/reaktywowanych na studia niestacjonarne I stopnia.

Lektoraty SPNJO: informacje dla studentów wznawiających/reaktywowanych na studia niestacjonarne II stopnia.