Studenci projektują 2022 r.

RUSZA KOLEJNA EDYCJA KONKURSU „STUDENCI PROJEKTUJĄ”
dla studentów obu kierunków Instytutu Nauk o Informacji i Mediach.

Instytut Nauk o Informacji i Mediach UWr po raz kolejny ogłasza konkurs dla studentów
na przygotowanie projektu graficznego materiałów konferencyjnych na temat:

IDEOLOGIE A KOMUNIKACJA PIŚMIENNA

Pod takim tytułem odbędzie się w dn. 17‒18 listopada 2022 r. konferencja naukowa (w formie online).
Zwycięski projekt będzie wykorzystany jako oprawa graficzna materiałów konferencyjnych
(programu, plakatu itp.) na których zostanie umieszczone imię i nazwisko projektanta.
 

Zapraszamy do udziału!

– Co to za konkurs?:

Organizatorem konkursu jest Instytut Nauk o Informacji i Mediach

Celem konkursu jest umożliwienie najzdolniejszym studentom współpracy z Instytutem i wykonanie projektu, który nie tylko zostanie doceniony przez grono specjalistów, lecz także wykorzystany w praktyce. Najlepszy projekt zostanie przygotowany przez zwycięzcę do druku (we współpracy z dr Rafałem Werszlerem lub dr hab. Ewą Repucho) i rozpowszechniony wśród uczestników konferencji.

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy studenci naszego Instytutu (stacjonarni, niestacjonarni, podyplomowi, doktoranci), pracując indywidualnie lub w zespołach.

Prace oceni jury w składzie:

– prof. Maciej Matwijów – komitet organizacyjny Konferencji,

– dr Elżbieta Jamróz-Stolarska – członek Komisji,

– dr Rafał Werszler – członek komisji,

– dr Ewa Repucho – kierownik  Konkursu.

– Jakie nagrody przewidziano dla zwycięzców?:

Zwycięski projekt (I miejsce) będzie wykorzystany jako oprawa graficzna materiałów konferencyjnych (programu, plakatu, książeczki abstraktów itp.) na których zostanie umieszczone imię i nazwisko projektanta. Zwycięzca otrzyma także książki (zakres tematyczny: design, typografia, projektowanie graficzne) i dokument potwierdzający zwycięstwo w konkursie.

Zdobywcy II i III miejsca otrzymają książki i dokument potwierdzający uczestnictwo w konkursie.

– Co mam zaprojektować?:

Pakiet materiałów konferencyjnych, czyli:

– plakat w formacie A2 (wersja do druku + wersja cyfrowa);
– program konferencji w dowolnym formacie (wersja cyfrowa);
– kilka przykładowych stron książeczki abstraktów, wraz ze stroną tytułową (wersja cyfrowa);
‒ tło do ustawienia w aplikacji Teams.

Wszystkie projekty powinien łączyć wspólny system identyfikacji wizualnej.

– Na jaki temat? Proszę o więcej szczegółów:

Temat konferencji to Ideologie a komunikacja piśmienna.
Opis konferencji znajduje się w załącznikach.

– Ile mam czasu?:

Prace należy przesyłać do 14 października 2022 r.

Ogłoszenie wyników nastąpi 19 października 2022 r.

Wręczanie nagród zaplanowano na 17 listopada 2022 r.

– W jakim programie przygotować projekt?:

Projekt powinien być wykonany w programie InDesign bądź w bezpłatnym programie Scribus
(lub innym programie nadającym się do tego typu prac, wybranym przez uczestnika konkursu).

Gotową pracę należy oddać w:

– w pliku otwartym,
– w pliku PDF,
– plakat także w formie wydrukowanej, w formacie A2.

Pliki i wydruki można przekazać dr Rafałowi Werszlerowi lub dr hab. Ewie Repucho.

– O czym jeszcze muszę pamiętać?:

1. Każdy projekt powinien zawierać logo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Na projektach kolorowych umieszcza się niebieskie logo na białym tle (w wyjątkowych przypadkach logo w kontrze – białe na niebieskim tle).
Na projektach w odcieniach szarości umieszcza się logo czarne na białym tle (w wyjątkowych przypadkach logo w kontrze – białe na czarnym tle).
Logo musi być dobrze widoczne i otoczone polem ochronnym. Nie można zniekształcać, przetwarzać, kolorować (itp.) logotypu, ani rozdzielać znaku graficznego i napisu.

Na szaro zaznaczono pole ochronne wokół logotypu (w polu ochronnym nie wolno umieszczać żadnych elementów graficznych).

2. Projekty muszą zawierać oryginalny materiał graficzny (zgodnie z zasadami prawa autorskiego).

– Jakie obowiązki będzie miał zwycięzca?:

Praca zwycięzcy nie kończy się na przygotowaniu projektu.
Kilka tygodni przed rozpoczęciem Konferencji Organizator przekaże zwycięzcy dokładny program i abstrakty.
Zwycięzca będzie musiał zamienić tekst przykładowy na właściwy w programie Konferencji i książeczce abstraktów.

– Regulamin konkursu:

Regulamin Wewnętrznego Konkursu „STUDENCI PROJEKTUJĄ” Instytutu Nauk o Informacji i Mediach
na przygotowanie projektu graficznego pakietu materiałów konferencyjnych

– Pliki do pobrania:

opis konferencji,
– logo UWR w wersji kolorowej i czarno-białej,
– program konferencji (tekst przykładowy),
– abstrakty (tekst przykładowy)
przykładowe projekty z poprzednich lat.

UWAGA!

Pliki z programem konferencji i abstraktami należy traktować jako tekst przykładowy.

Właściwy tekst będzie dostępny dopiero kilka tygodni przed konferencją.

Zwycięzca będzie musiał wówczas zamienić tekst przykładowy na właściwy.