Specjalności

W trakcie studiów magisterskich studenci realizują program wybranej specjalności:

Publikowanie cyfrowe i sieciowe II stopień stacjonarny:
• digitalizacja i publikowanie zbiorów
• Instructional Designer – projektant materiałów dydaktycznych i szkoleniowych

Publikowanie cyfrowe i sieciowe II stopień zaoczny:
• digitalizacja i publikowanie zbiorów
• Instructional Designer – projektant materiałów dydaktycznych i szkoleniowych