Struktura Instytutu


UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
WYDZIAŁ FILOLOGICZNY
Instytut Nauk o Informacji i Mediach


WŁADZE WYDZIAŁU

Dziekan
dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr

Prodziekan ds. dydaktyki i studiów stacjonarnych
dr hab. Monika Zaśko-Zielińska, prof. UWr

Prodziekan ds. jakości kształcenia oraz studiów niestacjonarnych
dr hab. Anna Małgorzewicz, prof. UWr

Prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą
dr hab. Justyna Ziarkowska, prof. UWr

Prodziekan ds. studenckich
prof. dr hab. Stefan Kiedroń


WŁADZE INSTYTUTU

Dyrektor
dr hab. prof. UWr Aneta Firlej-Buzon

Z-ca dyrektora ds. dydaktycznych
dr Anna Hanc

Z-ca dyrektora ds. ogólnych i naukowych
dr hab. Agnieszka Wandel

Instytutowy Koordynator d.s. ECTS
dr Anna Łach

Instytutowy koordynator programu Erasmus+
dr Agnieszka Łuszpak

Kierownik studiów niestacjonarnych
dr Anna Hanc


Kierownicy studiów podyplomowych

Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa – I/PO
dr Kamila Augustyn

Podyplomowe Studia Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
II/PN-kwalifikacyjne dla nauczycieli-bibliotekarzy
dr Paweł Bernacki


Administracja

Sekretariat

Godziny pracy: pn-pt: 10.00 – 14.00, wtorek – nieczynne dla studentów
Tel.: 71-343-78-11; Tel.: 71-375-24-12;

Pracownicy: mgr Anna Kiełek, mgr Anna Kutkowska

e-mail: ib.ibi@uwr.edu.pl, anna.kutkowska@uwr.edu.pl, anna.kielek@uwr.edu.pl

Sekcja Informatyczna: pokój 206

Godziny pracy: pn-pt: 10:00-14:00
tel. 71-375-24-57

Administrator sieci komputerowej: Jerzy Mazurek

e-mail: jerzy.mazurek@uwr.edu.pl


Zakłady Instytutu Nauk o Informacji i Mediach

Zakład Bibliografii i Analizy Danych

Kierownik: dr hab. Aneta. Firlej-Buzon, prof. UWr
prof. dr hab. Adam Pawłowski
dr Elżbieta Herden
dr Anna Hanc
dr Agnieszka Łobocka
dr Artur Ogurek
dr Dorota Siwecka
mgr Emilia Klich

Zakład Edytorstwa i Projektowania Publikacji

Kierownik: dr hab. Ewa Repucho
prof. dr hab. Bogumiła Staniów
dr hab. Agnieszka Wandel
dr Bożena Hojka
dr Elżbieta Jamróz-Stolarska
dr Rafał Werszler

Zakład Interdyscyplinarnych Badań nad Książką i Komunikacją

Kierownik: dr hab. Bożena Koredczuk, prof. UWr
prof. dr hab. Maciej Matwijów
dr hab. Anna Cisło
dr hab. Halina Rusińska-Giertych
dr Agnieszka Łuszpak
dr Stefan Nowicki
dr Katarzyna Setkowicz
mgr Anna Lubińska

Zakład Mediów Cyfrowych

Kierownik: dr hab. Małgorzata Góralska, prof. UWr
dr Renata Aleksandrowicz
dr Kamila Augustyn
dr Paweł Bernacki
dr Ewa Jabłońska-Stefanowicz
dr Piotr Malak

Pracownia Humanistyki Cyfrowej

Kierownik: prof. dr hab. Adam Pawłowski
Pracownia Humanistyki Cyfrowej UWr