Struktura organizacyjna


UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa


WŁADZE WYDZIAŁU

Dziekan:
dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr

Prodziekan ds. dydaktyki i studiów stacjonarnych:
dr hab. Monika Zaśko-Zielińska, prof. UWr

Prodziekan ds. jakości kształcenia oraz studiów niestacjonarnych:
dr hab. Anna Małgorzewicz, prof. UWr

Prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą:
dr hab. Justyna Ziarkowska, prof. UWr

Prodziekan ds. studenckich:
prof. dr hab. Stefan Kiedroń


WŁADZE INSTYTUTU

Dyrektor:
dr hab. prof. UWr Aneta Firlej-Buzon

Z-ca dyrektora ds. dydaktycznych:
dr Anna Łach

Z-ca dyrektora ds. ogólnych i naukowych:
dr hab. Agnieszka Wandel

Instytutowy Koordynator d.s. ECTS:
dr Anna Łach

Instytutowy koordynator programu Erasmus+:
dr Agnieszka Łuszpak

Kierownik studiów niestacjonarnych zaocznych:
dr Anna Łach

Kierownicy studiów podyplomowych:

Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa – I/PO:
dr Kamila Augustyn

Podyplomowe Studia Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
II/PN-kwalifikacyjne dla nauczycieli-bibliotekarzy:
dr Paweł Bernacki


Sekretariat: pokój 201

Godziny pracy: pn-pt: 10.00 – 14.00, wtorek – nieczynne dla studentów
Tel.: 71-343-78-11; Tel.: 71-375-24-12;

Pracownicy: mgr Anna Kiełek, mgr Anna Kutkowska


Sekcja Informatyczna: pokój 206

Godziny pracy: pn-pt: 10:00-14:00
tel. 71-375-24-57

Administrator sieci komputerowej: Jerzy Mazurek


Zakłady Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa:

Zakład Teorii i Historii Książki

Kierownik: dr hab. prof. UWr Bożena Koredczuk
dr hab. Anna Cisło
dr hab. Agnieszka Wandel
dr Kamila Augustyn
dr Agnieszka Łuszpak
dr Rafał Werszler
mgr Anna Lubińska

Zakład Bibliotekoznawstwa

Kierownik: prof. dr hab. Bogumiła Staniów
prof. dr hab. Maciej Matwijów
dr hab. Halina Rusińska-Giertych
dr Renata Aleksandrowicz
dr Agnieszka Łobocka
dr Stefan Nowicki
dr Katarzyna Setkowicz

Zakład Bibliografii i Informacji Naukowej

Kierownik: dr hab. prof. UWr Aneta Firlej-Buzon
prof. dr hab. Adam Pawłowski
dr Elżbieta Herden
dr Anna Łach
dr Artur Ogurek
dr Dorota Siwecka
mgr Emilia Klich
mgr Karina Nabiałczyk

Zakład Książki Współczesnej i Edytorstwa

Kierownik: dr hab. prof. UWr Małgorzata Góralska
dr hab. Ewa Repucho
dr Paweł Bernacki
dr Bożena Hojka
dr Ewa Jabłońska-Stefanowicz
dr Elżbieta Jamróz-Stolarska
dr Piotr Malak

Pracownia Humanistyki Cyfrowej (od 2018 r.)

Kierownik: prof. dr hab. Adam Pawłowski
Pracownia Humanistyki Cyfrowej UWr