Rada Naukowa IINiB

Przewodnicząca:
dr hab. prof. UWr Aneta Firlej-Buzon

Sekretarz Rady Naukowej IINiB:
dr Agnieszka Łobocka

Z-ca Dyrektora ds. ogólnych i naukowych:
dr hab. Agnieszka Wandel

Z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych:
dr Anna Hanc

 

Samodzielni pracownicy naukowi:

Profesorowie tytularni:

prof. dr hab. Adam Pawłowski
prof. dr hab. Bogumiła Staniów
prof. dr hab. Maciej Matwijów

Profesorowie UWr:

dr hab. prof. UWr Bożena Koredczuk
dr hab. prof UWr Małgorzata Góralska
dr hab. prof. UWr Aneta Firlej-Buzon

Adiunkci z habilitacją:

dr hab. Halina Rusińska-Giertych
dr hab. Anna Cisło
dr hab. Ewa Repucho
dr hab. Agnieszka Wandel

 

Przedstawiciele niesamodzielnych pracowników naukowych:

dr Agnieszka Łobocka

 

Studenci i doktoranci:

Doktoranci

Studenci