Jakość kształcenia

Jakość kształcenia

Zapewnieniu wysokiej jakość kształcenia na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa służy „Wewnętrzny system zapewniania jakości procesu kształcenia na studiach prowadzonych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego”. Zakres oraz formę działań służących kontroli i zapewnianiu jakości określają dokumenty dostępne na stronie domowej Wydziału Filologicznego. Działania te prowadzone są przez Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia, Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia oraz ściśle z nimi współpracujące zespoły działające w poszczególnych instytutach.

Instytutowy Zespół ds. Jakości Kształcenia w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa działa w oparciu o wytyczne i dokumenty wydziałowe oraz na podstawie zatwierdzonego przez Radę Instytutu Regulaminu.

Skład Instytutowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia

Przewodnicząca:

dr Elżbieta Jamróz-Stolarska

Członkowie:

dr Paweł Bernacki

mgr Karina Nabiałczyk (opiekunka praktyk dla kierunku Publikowanie cyfrowe i sieciowe))

dr Stefan Nowicki

dr Dorota Siwecka

mgr Tomasz Dziurdzia (przedstawiciel doktorantów)

Efekty uczenia:

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo – studia I stopnia

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo – studia II stopnia

Publikowanie cyfrowe i sieciowe – studia I stopnia

Publikowanie cyfrowe i sieciowe – studia II stopnia