Instytut

100_1480

Od 1 maja 2022 roku na podstawie Zarządzenia Nr 105/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 114/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 września 2020 r. wprowadzającego Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa funkcjonuje jako Instytut Nauk o Informacji i Mediach.

Z dn. 15 XI 2003 r. Instytut Bibliotekoznawstwa zmienił nazwę na Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa.

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa mieści się w centrum Wrocławia przy Placu Uniwersyteckim,
vis-à-vis Gmachu Głównego Uniwersytetu Wrocławskiego.

W 2013 roku zakończył się remont Instytutu, którego celem było m.in. przystosowanie pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych.