Instytut

100_1480

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa mieści się w centrum Wrocławia przy Placu Uniwersyteckim,
vis-à-vis Gmachu Głównego Uniwersytetu Wrocławskiego.

W 2013 roku zakończył się remont Instytutu, którego celem było m.in. przystosowanie pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych.