Retrospektywna bibliografia prac pracowników Instytutu Bibliotekoznawstwa UWr (1956-2004)

Bibliografię zebrała: Anna Jabłońska
Aktualizacja za 1996 rok: Anna Jabłońska i Aleksander Radwański – marzec 1997
Aktualizacja za lata 1997 i 1998: Ewa Żgutowicz i Tomasz Jankowski – maj 1999
Aktualizacja za lata 1996-2002: Janina Haupa – lipiec 2003
Aktualizacja za lata 2003-2004: Halina Rusińska-Giertych

Opracowali dla systemu hipertekstowego:
Aleksander Radwański, Joanna Królikowska i Agnieszka Michalik – lipiec 1996
Małgorzata Góralska – 2004