Retrospektywna bibliografia prac pracowników Instytutu Bibliotekoznawstwa UWr (1956-2004)

 Indeks według nazwisk autorów

 Indeks według lat wydania

Aleksandrowicz Renata
Aleksiewicz (Majkowska) Anna
Andrzejewska Jadwiga
Birkenmajer Aleksander
Buck Andrzej
Bultrowicz Jacek
Burbianka Marta
Buzon (Firlej) AnetaChamera-Nowak Agnieszka
Choroś Kazimierz
Choryński Piotr
Chwastek Aleksandra
Cieński Andrzej

Derkacz (Korczyńska) Małgorzata

Fercz Julian
Firlej-Buzon Aneta

Gaca-Dąbrowska Zofia
Gieda Krystyna
Gruczyński Stanisław Jerzy
Głombiowski Karol
Góralska Małgorzata

Haupa Janina
Herden Elżbieta
Hombek Danuta

Jabłońska Anna
Jankowska-Janiak Anna
Jankowski Andrzej
Jonca Magdalena

Knot Antoni
Kocowski Bronisław
Kokoszyńska-Lutmanowa Maria
Komza Małgorzata
Korczyńska-Derkacz Małgorzata
Koredczuk Bożena
Kosiński Józef Adam
Kowalewska Jadwiga
Kubów Stefan

Litwiniuk Piotr

Łaszewska-Radwańska Beata

Majerowicz (Pidłypczak) Maria
Majkowska-Aleksiewicz Anna
Maleczyńska Kazimiera
Mendykowa Aleksandra
Mężyński Andrzej
Migoń (Żbikowska) Anna
Migoń Krzysztof

Nowak (Chamera) Agnieszka
Nowak Piotr

Pękalska Marta
Pidłypczak-Majerowicz Maria
Pilak Artur
Pitak Ewa
Przewecka-Samecka Maria

Radwańska (Łaszewska) Beata
Radwański Aleksander
Rotterowa Maria

Skalska-Zlat Marta
Sowiński Janusz
Staniszewski Zdzisław
Staniów Bogumiła
Suchar Tomasz
Szczepaniec Józef
Szwejkowska Helena

Ściepuro Arkadiusz

Talar Grażyna

Zawisza Jerzy Wojciech
Zgorzelski Wojciech
Zgrzywa Aleksander
Zlat (Skalska) Marta

Żbikowska-Migoń Anna
Żeligowski Henryk
Żgutowicz Ewa

1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004