Relacja fotograficzna z konferencji

Autorzy fotografii:
Adam Biskup
Jerzy Katarzyński
dr Anna Łach
dr Rafał Werszler
Autor filmu:
dr Rafał Werszler
Materiały konferencyjne © by IINiB UWr 2016