Rada Programowa

  • Prof. Alain Chante (Uniwersytet Paul Valéry w Montpellier)
  • Prof. dr hab. Maria Juda (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
  • Prof. Roman Krochmalny (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki)
  • Prof. dr hab. Anna Migoń (Uniwersytet Wrocławski)
  • Prof. dr hab. Krzysztof Migoń (Uniwersytet Wrocławski)
  • Prof. dr Aušra Navickienė (Uniwersytet Wileński)
  • Prof. dr hab. Irena Socha (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
  • dr hab. prof. UWr Bogumiła Staniów (Uniwersytet Wrocławski)
  • dr Agnieszka Łuszpak (Uniwersytet Wrocławski).