Rada Programowa Konferencji IINiB 2017

dr hab. prof. Mariola Antczak (Uniwersytet Łódzki)
doc. Natalia Demczuk (Uniwersytet Lwowski)
prof. dr hab. Maria Juda (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
dr hab. prof. Małgorzata Korczyńska-Derkacz (Uniwersytet Wrocławski)
dr hab. prof. Maciej Matwijów (Uniwersytet Wrocławski)
dr hab. prof. Ryszard Nowicki (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
dr hab. prof. Anna Tokarska (Uniwersytet Śląski)
prof. dr hab. Elżbieta B. Zybert (Uniwersytet Warszawski)