Rada Programowa

Dr hab. Katarzyna Materska, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Dr hab. Marek Nahotko (Uniwersytet Jagielloński)
Prof. dr hab. Adam Pawłowski (Uniwersytet Wrocławski)
Prof. dr hab. Barbara Sosińska-Kalata (Uniwersytet Warszawski)