Publikowanie cyfrowe i sieciowe – nowy nabór na studia niestacjonarne pierwszego stopnia

Terminarz naboru:

  • Rozpoczęcie internetowej rejestracji: 15.09.2016 r.
  • Ostatni dzień rejestracji i wnoszenie opłat rekrutacyjnych: 29.09.2016 r.
  • Ogłoszenie listy do przyjęcia w II naborze: 30.09.2016 r.
  • Ogłoszenie listy rezerwowej w II naborze: 30.09.2016 r.
  • Przyjmowanie dokumentów (nie decyduje data stempla pocztowego): 1, 3-4.10.2016 r.
  • Ogłoszenie listy przyjętych na studia w II naborze: 05.10.2016 r.

Miejsce składania dokumentów:

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego

Pl. Uniwersytecki 9/13, pokój 106 (I p.)

Godziny przyjmowania dokumentów:

  • Sobota 01.10.2016 r., godz. 10:00-12:00
  • Poniedziałek 03.10.2016 r., godz. 15:00-17:00
  • Wtorek 04.10.2016r., godz. 16:00-18:00