Kształcenie modułowe (przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela)

Studenci, którzy realizują zajęcia przygotowujące do zawodu nauczyciela w formie fakultatywnej – modułowej, powinni uzyskać zgodę dziekana na włączenie ich do programu kształceniaStudent powinien w tym celu złożyć do dziekana pisemne podanie w tej sprawie (wzór podania nr 18 ze strony Wydziału Filologicznego UWr). Studenci, którzy nie dopełnią tej formalności, będą musieli zapłacić za takie zajęcia jak za ponadprogramowe.

Studenci Informacji naukowej i bibliotekoznawstwa w trakcie studiów mają możliwość zdobycia kwalifikacji pedagogicznych, niezbędnych do podjęcia pracy w placówkach oświatowych.


Zarządzenie Nr 122/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie organizacji i przebiegu nauczycielskich praktyk zawodowych przewidzianych w programach studiów w Uniwersytecie Wrocławskim.

Zarządzenie Nr 13/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia w Uniwersytecie Wrocławskim trybu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.


PLAN STUDIÓW – KSZTAŁCENIE MODUŁOWE  od roku akademickiego 2019/2020 (studia I stopnia)

PLAN STUDIÓW – KSZTAŁCENIE MODUŁOWE od roku akademickiego 2019/2020 (studia II stopnia)


Program modułu pedagogicznego realizowanego od roku akademickiego 2017/2018

Program modułu pedagogicznego realizowanego od roku akademickiego 2014/2015

Program modułu pedagogicznego zatwierdzonego w roku akademickim 2013/2014