Przedmioty realizowane na Podyplomowych studiach kwalifikacyjnych dla nauczycieli bibliotekarzy

 

Szczegółowy program oraz treści programowe zostaną zamieszczone wkrótce.

W trakcie studiów realizowane będą m.in następujące przedmioty:

 • System książki
 • Literatura dla dzieci i młodzieży
 • Książka dla dzieci i młodzieży
 • Biblioterapia
 • Czytelnictwo dzieci i młodzieży
 • Metodyka pracy biblioteki szkolnej
 • Organizacja biblioteki szkolnej i pedagogicznej
 • Formy pracy z czytelnikiem
 • Edukacja czytelnicza
 • Edukacja medialna i informacyjna
 • Biblioteki pedagogiczne w systemie edukacji
 • Źródła informacji w dydaktyce
 • Opracowanie formalne (PROLIB)
 • Opracowanie rzeczowe (PROLIB)
 • Wiedza o mediach
 • Multimedia w dydaktyce
 • Projekty edukacyjne
 • Tworzenie stron www
 • Terapia pedagogiczna
 • Prawo autorskie w pracy bibliotekarza