Proponowane zagadnienia

1. Autor, wydawca, czytelnik w systemie komunikacji po przełomie cyfrowym.
2. Książka jako narzędzie komunikacji wizualnej – możliwości analogowe i cyfrowe.
3. Edytorstwo – zmiany pola badawczego i metodologii.
4. Nowe formy przekazu (np. digital storytelling).
5. Formy aktywności w sieci i ich ewolucja (np. influencer, youtuber, bloger).
6. Konwergencja mediów i jej znaczenie dla przemysłu medialnego.
7. Metody wizualizacji danych w dziennikarstwie.
8. Urządzenia mobilne a obieg informacji.
9. Instytucje i podmioty na rynku wydawniczym (starzy i nowi gracze).
10. Marketing i nowe strategie promocji produktów wydawniczych.
11. Rynek ebooków i audiobooków – preferencje czytelnicze i technologie.

Czas wystąpienia – do 20 minut.
Po konferencji przewidujemy wydanie recenzowanej monografii.