Projekty badawcze realizowane w INiB

Projekty badawcze realizowane w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa:

Rok podany u góry oznacza rok przyznania pozytywnej decyzji dotyczącej realizacji projektu badawczego.


2020:

 

prof. dr hab. Adam Pawłowski

Nr projektu: 3214/2167/20

Realizacja: od 01.04.2020 do 30.09.2022

Tytuł projektu: Humanistyka cyfrowa dla przyszłości


2018:

 

dr Anna Łach

Nr projektu: 0420/2647/18

Realizacja: od 01.10.2018 do 31.05.2019.

Tytuł projektu: Bibliometryczna ocena czasopisma „Roczniki Biblioteczne” – analiza cytowań i kierunków przepływu wiedzy


2017: 

 

dr hab. Bożena Koredczuk, prof. UWr – Kierownik projektu

Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr 6674/E-344/R/2017 z dnia 01.03.2017 .

Projekt realizowany w latach 2017-2018 (nr wewnętrzny projektu: 0450/1103/17)

Projekt restrukturyzacyjny w związku z podniesieniem efektywności działalności naukowej Wydziału Filologicznego UWr (Wniosek nr DN.WDS.5111.198.2016.1.Ł.W)

 

prof. dr hab. Adam Pawłowski

Program:  NCN, OPUS 12

Projekt:     Metody i narzędzia lingwistyki korpusowej w badaniach bibliografii polskich wydawnictw zwartych z lat 1997-2017.

Status:       kierownik projektu

Okres:        2017–2020

 

prof. dr hab. Adam Pawłowski

Program:   COST Action CA16213

Projekt:      New Exploratory Phase in Research on East European Cultures of Dissent (NEP4DISSENT)

Status:        uczestnik (grupa WG05: Mediating Research through Technology)

Okres:         2017–2021


2016:

 

prof. dr hab. Adam Pawłowski – Kierownik projektu badawczego Clarin ERIC przyznany przez MNiSzW

Umowa nr DIR/WK/2016/2 z 30.05.2016

Nr Uniwersytecki 0305/2057/16

Realizacja od 01.07.2016, na lata 2016, 2017, 2018

Tytuł projektu: CLARIN ERIC – wspólne zasoby językowe i infrastruktura technologiczna.

 

mgr Jan Kaczorowski (Doktorant w IINiB)

Nr projektu 0420/1739/16

Okres realizacji projektu/zadania od 01.09.2016 do 31.12.2016

Temat zadania badawczego/projektu: Działalność spółki Lewitt-Him w Londynie. Kontyunacja badań biograficznych i archiwalnych na temat życia i twórczości Jana Lewitta i Jerzego Himma.

 

mgr Kinga Brzozowska (Doktorantka w IINiB)

Nr projektu 0420/1740/16

Okres realizacji projektu/zadania od 10.06.2016 do 31.12.2016 – przedłużony.

Temat zadania badawczego/projektu: Poszukiwania średniowiecznej książki rękopiśmiennej w wybranych bibliotekach naukowych i kościelnych w Krakowie. Analiza bibliologiczno-bibliotekoznawcza współczesnych kolekcji.


2015:

 

Dr hab. prof. UWr. Maciej Matwijów – Kierownik projektu badawczego przyznanego przez NCN w ramach konkursu „OPUS 8”.

Umowa nr UMO-2014/15/B/HS2/00137

Nr Uniwersytecki 4816/PB/IINB/15

Realizacja od 22.07.2015 do 21.07.2018

Tytuł projektu: Zbiory materiałów życia publicznego jako typ książki rękopiśmiennej w czasach staropolskich (XVII-XVIII w.).

 

mgr Jan Kaczorowski – projekt badawczy w ramach wewnętrznego konkursu wydziałowego z dotacji przyznanej w roku 2015.

Nr projektu 1561/M/IINB/15

Realizacja od 01.06.2015 do 31.12.2015, przedłużenie do końca maja 2016.

Tytuł projektu: Badania biograficzne i źródłowe  na temat życia i twórczości polskich artystów emigracyjnych Jana Lewitta oraz Jerzego Himma. Badania obejmować będą izraelskie biblioteki, archiwa oraz kolekcje prywatne kolekcjonerów i dawnych współpracowników artystów.

 

Dr Anna Łach – projekt badawczy w ramach wewnętrznego konkursu wydziałowego z dotacji przyznanej w roku 2015.

Nr projektu 1562/M/IINB/15

Realizacja od 01.07.2015 do 31.12.2015, przedłużenie do 31.10.2016.

Tytuł projektu: Czy media kształtują nasze myślenie o nauce? Analiza korelacji medialnego i potocznego obrazu źródeł naukowych.


2014:

 

Mgr Magdalena Józefiak wspólnie z mgr Olgą Konatowską-Ciszek (Doktorantki w IINiB)

Nr projektu 2420/M/IINB/14; przedłużenie zakończenia projektu do marca 2015 r.

Realizacja projektu/zadania od 06.2014 do 12.2014;

Temat zadania badawczego/projektu: Polityka open access w Szwajcarii i szanse powodzenia tej

idei w Polsce.

 

Mgr Jan Kaczorowski (Doktorant w IINiB) 

Nr projektu 2421/M/IINB/14

Okres realizacji projektu/zadania od 09.06.2014 do 31.12.2014

Projekt zakończony i rozliczony.

Temat zadania badawczego/projektu: Zbadanie i opracowanie archiwum polskiego artysty

emigracyjnego Jerzego Hima, przechowywanego w Archive of Art And Design przy Victoria and

Albert Museum w Londynie.

 

Dr Bożena Hojka (adiunkt w IINiB)

Nr projektu 2422/M/IINB/14

Okres realizacji projektu/zadania od 06.2014 do 12.2014; przedłużenie zakończenia projektu do 15.06.2015 r.

Temat zadania badawczego/projektu: Słowniki ilustrowane i obrazkowe dla dzieci – analiza formy

edytorskiej.

 

Dr Renata Piotrowska (adiunkt w IINiB)

Nr projektu 2423/M/IINB/14

Okres realizacji projektu/zadania od 06.2014 do 12.2014; przedłużenie zakończenia projektu do 31.05.2015 r.

Temat zadania badawczego/projektu: Działalność polskich bibliotek jako wsparcie edukacji

formalnej (w opinii nauczycieli).

 

Dr Agnieszka Wandel – Kierownik projektu badawczego przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Nr projektu: UMO-2013/11/D/HS2/04543

Nr Uniwersytecki: 4761/PB/IINB/14

Realizacja: od 214 do 2017

Tytuł projektu: Przemiany współczesnej książki popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży (na przykładzie francuskiej oferty wydawniczej).


2013:

 

Prof. dr hab. Adam Pawłowski – Koordynator CLARIN na Uniwersytecie Wrocławskim, kierownik projektu.

Umowa Nr 6358/IA/119/2013 ;

Realizacja od 20.09.2013 do 28.02.2016, przyznany przez MNiSzW

Projekt pt.: ”Polska część infrastruktury naukowej CLARIN ERIC: Wspólne

zasoby językowe i infrastruktura technologiczna”. W ramach projektu koordynuje zadanie o

nazwie: „Chronologiczna baza danych polskich tekstów prasowych z lat 1945-1954 opisanych meta-
danymi na poziomie morfosyntaktycznym”.

 

Mgr Anna Łach – Kierownik projektu badawczego przyznany przez NCN w ramach konkursu „PRELUDIUM”.

Umowa Nr 2012/05/N/HS2/03135

Nr Uniwersytecki: 4655/PB/IINB/13;

Realizacja od15.03.2013 do 14.05.2014 – przedłużony;

Tytuł projektu: Nauka w polskim dyskursie prasowym w latach 1975-2005: analiza

naukometryczna, cechy genelogiczne i funkcjonalne.

 

Mgr Monika Jaremków – Kierownik projektu badawczego przyznany przez NCN w ramach konkursu „PRELUDIUM”

Umowa Nr 2012/05/N/HS2/03112

Nr Uniwersytecki: 4657/PB/IINB/13

Realizacja od 15.03.2013 do 14.06.2015

Tytuł projektu: Żydowska literatura piękna w polskim repertuarze wydawniczym XX w. (edycje

książkowe przekładów z języków hebrajskiego i jidysz). ->odnośnik


2012:

 

Mgr Dorota Chłopkowska – projekt badawczy, finansowanie badań naukowych w ramach działalności statutowej – działanie służące rozwojowi młodych naukowców.

Nr projektu: 2206/M/IINB/12

Realizacja: czerwiec 2012 – grudzień 2012

Tytuł projektu: Formaty opisu i wymiany danych w elektronicznych źródłach informacji bibliograficznej na świecie – zmiany (1950-2012)

 

mgr Anna Wałek – projekt wyłoniony do finansowania w ramach uzupełniającego konkursu wewnętrznych projektów badawczych dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Filologicznym (pozostałość 2011 r.)

Nr projektu: 2003/M/IINB/12

Realizacja: kwiecień 2012 r. – luty 2013 r.

Tytuł projektu: Polskie zasoby typu Open Access w ramach projektów międzynarodowych.


2011:

 

Mgr Dorota Chłopkowska – projekt badawczy, finansowanie badań naukowych w ramach działalności statutowej – działanie służące rozwojowi młodych naukowców.

Nr projektu: 1448/M/IINB/11

Realizacja: lipiec 2011 – grudzień 2011, przedłużenie do 2012.

Tytuł projektu: Zagraniczne bibliografie narodowe – od bibliografii drukowanych do baz danych w Internecie – zmiany (1950-2010).

 

Mgr Anna Wałek – projekt badawczy, finansowanie badań naukowych w ramach działalności statutowej – działanie służące rozwojowi młodych naukowców.

Nr projektu: 1447/M/IINB/11

Realizacja do 31.12.2011, przedłużenie do 2012.

Tytuł projektu: Udział polskich bibliotek naukowych w tworzeniu elektronicznych zasobów typu Open Access.

 

Dr Anna Cisło – Kierownik projektu badawczego własnego przyznany przez NCN.

Umowa Nr ODW-4056/B/H03/2011/40

Nr Uniwersytecki: 4507/PB/IINB/11;

Realizacja od 12.10.2011 do 11.10.2014 – przedłużony;

Tytuł projektu: Odrodzenie irlandzkiej książki etnicznej: publikacje w języku irlandzkim w kulturze

nowego państwa.

 

Prof. dr hab. Anna Migoń – Kierownik projektu badawczego – Projekt Konkursu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki MNiSzW.

Umowa Nr 0005/FNiTP/H11/80/2011

Nr Uniwersytecki 4563/MH/IINB/12

realizacja od październik 2011 do październik 2014 przedłużenie do 10.10.2015.

Tytuł projektu: Moduł badawczy 1.1 „Encyklopedia Książki.

 

Dr Halina Rusińska-Giertych – Kierownik projektu badawczego własnego.

Umowa nr: 4053/B/H03/2011/40

Nr projektu: N N103 405340

Realizacja: 15.04.2011-14.04.2014

Tytuł projektu: Kultura książki polskiej we Lwowie w okresie Oświecenia.


2010:

 

dr hab. Maciej Matwijów – Kierownik własnego projektu badawczego przyznanego przez MNiSzW.

Umowa nr 0661/B/H03/2010/38 z 17.03.2010

Nr Uniwersytecki: 4322/PB/IINB/10

Realizacja od 2010 do 2012

Tytuł projektu: Mieczysław Gębarowicz (1893-1984), uczony i opiekun narodowych dóbr kultury.

 

Dr Aneta Firlej-Buzon – Kierownik Projektu badawczego własnego, habilitacyjnego przyznanego przez MNiSzW.

Umowa nr 3209/B/H03/2008/34 z 12.03.2008

Nr Uniwersytecki: 4160/PB/IINB/08

Realizacja od 2010 do 2011.

Tytuł projektu: Przydatność i wykorzystanie niekonwencjonalnych źródeł informacji do badań naukowych. Na przykładzie zbioru dolnośląskich druków ulotnych i okolicznościowych z lat 1945-1956.


2009:

 

Dr hab. prof. nadzw. UWr  Małgorzata Komza – Kierownik projektu badawczego promotorskiego,
przyznanego dla doktorantki mgr Elżbiety Jamróz-Stolarskiej.

Umowa nr 0257/B/H03/2009.37

Nr Uniwersytecki: 4295/PB/IINB/09

Realizacja do 2009 do 2011

Tytuł projektu: Serie literackie dla dzieci i młodzieży w Polsce w latach 1945-1989. Produkcje i ukształtowanie edytorskie.


2008:

 

Dr Bożena Koredczuk – Kierownik projektu badawczego przyznanego przez MNiSzW.

Umowa nr 3202/H03/2008/34 z 21.05.2008

Nr Uniwersytecki: 4154/PB/IINB/08

Realizacja: od 2008 do 2010.

Tytuł projektu: Wkład prawników polskich w kształtowanie kultury książki w zaborze rosyjskim.


2007:

 

Dr Renata Aleksandrowicz – Kierownik projektu badawczego przyznanego przez MNiSzW.

Umowa nr: 1625/H03/2007/32

Nr Uniwersytecki: 4063/PB/IINB/07

Realizacja: od 2007 do 2010

Tytuł projektu: Kultura książki seniorów w Polsce.


2005:

 

Dr Aneta Firlej-Buzon – projekt badawczy w ramach X konkursu młodej kadry naukowej.

Nr projektu: 2497/W/IINB

Realizacja: semestr zimowy 2005 roku.

Tytuł projektu: Dokumenty niekonwencjonalne w II Rzeczypospolitej jako nośnik informacji.

 

Prof. dr hab. Krzysztof Migoń – Kierownik projektu badawczego promotorskiego,

przyznanego dr Agnieszce Łuszpak.

Nr projektu: 1 H01C 001 29

Nr umowy: 0063/H01/2005/29

Realizacja od 2005 do 2008

Tytuł projektu: Filozoficzne inspiracje teoretyków polskiej bibliologii .


Lata 1996-2001

Realizacja 10 grantów zbiorowych, indywidualnych i promotorskich przyznanych przez Komitet Badań Naukowych:

 

– Nowy Ewok – Encyklopedia Wiedzy o Książce, Wyd. 2.

Kierownik grantu: prof. Krzysztof Migoń.

Nr grantu: 1 P112 005 04

Nr Uniwersytecki: 4148/PB/IBL/93

 

– Nowy Ewok: transformacje systemu książki w świecie współczesnym.

Kierownik grantu: prof. Krzysztof Migoń.

Nr grantu: 1H010 008 14

Nr Uniwersytecki: 4376/PB/IBL/98

 

– Biblioteki i bibliotekarstwo zakonne na wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej w XVII-XVIII w.

Kierownik grantu: prof. Maria Majerowicz.

Nr grantu: P112 00407

Nr Uniwersytecki: 4149/PB/IBL/94

 

– Naukotwórcza i patriotyczna działalność polskich bibliotek wielkoziemiańskich w okresie zaborów.

Kierownik grantu: prof. Józef Adam Kosiński.

Nr granu: 1 H01C 037 10

Nr Uniwersytecki: 4263/PB/IBL/96

 

– Historia pamiętników i autobiografii w Polsce.

Kierownik grantu: prof. Marcin Cieński.

Nr grantu: 1H01C 070 08

Nr Uniwersytecki: 5223/PB/IBL/95

 

– Książka ilustrowana w kulturze materialnej i duchowej XIX wieku.

Kierownik grantu: dr hab. prof. UWr Małgorzata Komza.

Nr granu: 1 H01C 008 10

Nr Uniwersytecki: 4267/ PB/IBL/96

 

– Bibliografia jako przedmiot i narzędzie badań naukoznawczych. Studium rozwoju bibliografii w Polsce (1945-1995).

Kierownik grantu: dr Marta Skalska-Zlat.

Nr grantu: 1H01C 015 12

Nr Uniwersytecki: 4322/PB/IBL/97

 

– Bibliografia prospektów wydawniczych i druków reklamowych opublikowanych w Polsce do końca XVIII w.

Kierownik grantu: prof. Danuta Hombek.

Nr grantu: PB 0920 UJ – 1999 rok.

 

– Bibliografia druków powstania Kościuszkowskiego.

Kierownik grantu: prof. Józef Szczepaniec.

Nr grantu: 1 H010 035 19

Nr Uniwersytecki: 4555/PB/IBL/2000

 

– Wydawnictwo Polskie Rudolfa Wegnera w Poznaniu (1917-1939).

Promotor prof. Janusz Sowiński.

Nr grantu: 1H010 056 18