Praktyki zawodowe

Aktualna lista miejsc praktyk dla studentów II i IM roku Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa w roku akademickim 2021/2022

1. Politechnika Wrocławska Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej
ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
Tel. +48 71 320 2905; ePUAP: /PolitechnikaWroclaw/SkrytkaESP

2. Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego
ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław
Tel. +48 71 36 80 466, +48 71 36 80 964; email: biblioteka@ue.wroc.pl

3. Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego
Rynek 58 50-116 Wrocław
Tel. +48 71 335 22 00; email: wbp@wbp.wroc.pl

4. Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 1
ul. Sztabowa 98 53-310 Wrocław
Tel. +48 71 347 12 70, +48 71 382 86 49; email: mbp01@biblioteka.wroc.pl

5. Katedra Judaistyki im. Tadeusza Taubego Biblioteka Katedry Judaistyki
ul. Św. Jadwigi 3/ 4 50-266 Wrocław
Tel. +48 71 375 20 17, Fax. +48 71 375 28 11; email: judaistyka@uwr.edu.pl

6. Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna
ul. św. Jadwigi 12, 50-266 Wrocław
Tel. +48 71 346 99 00, Fax. +48 71 346 99 50; email: ewst@ewst.pl


W trakcie studiów licencjackich studenci odbywają praktyki zawodowe po II roku.

Program i zakres praktyki – Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Program i zakres praktyki – Publikowanie cyfrowe i sieciowe


Deklaracja – praktyki

Dziennik praktyk


Po I roku uzupełniających studiów magisterskich studenci odbywają praktyki w instytucjach odpowiadających profilowi wybranej specjalności.

Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo:

Program i zakres praktyki – Infobrokering

Publikowanie Cyfrowe i Sieciowe:

Program i zakres praktyki – Publikowanie cyfrowe i sieciowe


Obowiązujące zarządzenie władz uniwersyteckich dotyczące organizacji praktyk zawodowych:

Zarządzanie Nr 31/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie organizacji praktyk przewidzianych w programach studiów w Uniwersytecie Wrocławskim

W celu zaliczenia praktyk prosimy o zgłaszanie się z dokumentacją przebiegu praktyk oraz danymi instytucji przyjmującej (pełna nazwa, adres, NIP itp.)
do opiekunów praktyk w czasie konsultacji (studenci PCiS I i II stopień (studia stacjonarne i niestacjonarne) – dr A. Łobocka, studenci INiB I i II stopień (studia stacjonarne i niestacjonarne), studenci ZI II stopień – mgr E. Klich, studenci INiB i realizujący kształcenie modułowe do mgr E. Klich).