mgr Sylwia Marciniak

Konsultacje i działalność dydaktyczna:

Link do USOS

Stopnie i tytuły naukowe:

2020 – stopień magistra informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, tytuł pracy magisterskiej Gry i zabawy w pracy z czytelnikiem. Analiza na podstawie podręczników i poradników metodycznych dla bibliotekarzy wydanych w Polsce w latach 1945-2019, promotor prof. Bogumiła Staniów

2018 – licencjat informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, tytuł pracy Publikacje biblioterapeutyczne dla dzieci w Polsce w latach 2008-2016 w świetle zawartości katalogów wojewódzkich bibliotek pedagogicznych. Analiza ilościowa, promotor dr Dorota Siwecka

Zainteresowania naukowe:

Bibliotekarstwo praktyczne, procesy biblioteczne, czytelnictwo, literatura dla dzieci i młodzieży, trendy czytelnicze, książka w przestrzeni internetowej

Publikacje:

Polska Bibliografia Naukowa

Profil w ORCID

Nagrody za działalność naukową:

Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie Nagroda Młodych SBP im. Marii Dembowskiej za pracę Gry i zabawy w pracy z czytelnikiem. Analiza na podstawie podręczników i poradników metodycznych dla bibliotekarzy wydanych w Polsce w latach 1945-2019.

Prace redakcyjne:

Od 2021 r. – redakcje bibliograficzne publikacji naukowych Wydawnictwa Naukowego Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Czynny udział w konferencjach:

– Międzynarodowa konferencja naukowa „Informacje. Nauka. Biblioteka. Wiosna” (Lwów, 13 maja 2021, Uniwersytet Iwana Franki we Lwowie. Wydział Kultury i Sztuki), tytuł referatu Zarys rozwoju zabawowych i edukacyjnych form pracy z czytelnikiem w oparciu o wybrane poradniki i podręczniki dla bibliotekarzy za lata 1945-2020

Prace popularyzatorskie:

– współpraca z Dolnośląską Biblioteką Publiczną poprzez przeprowadzenie szkoleń z zakresu gromadzenia i opracowania zbiorów oraz wdrażania systemów bibliotecznych