dr Rafał Werszler

Konsultacje i działalność dydaktyczna:

Link do USOS

Stopnie i tytuły naukowe:
  1. Doktor nauk humanistycznych

Tytuł pracy::„Aranżacja i wyposażenie bibliotek na Śląsku w świetle ich funkcji (do końca XIX wieku)”.

Promotor: dr hab. Prof. UWr Bogumiła Staniów

Jednostka naukowa: Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego.

2019. Publikacja:

Wyposażenie i aranżacja bibliotek na Śląsku (do końca XIX wieku) / Rafał Werszler. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2019 – 323, [1] s.: il. – (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 192). – Literatura przedmiotu s. 253-272 – Streszczenie w języku angielskim i niemieckim. – Recenzent: prof. dr hab. Michał Jędrzejewski.

  1. Dyplom z wyróżnieniem Magistra sztuki (Nr dyplomu 1624)

Tytuł dyplomu: Exodus.

Tytuł pracy magisterskiej: „Szkło kryształowe i jego rola w imażu współczesnych form”.

Promotor: Prof. Ludwik Kiczura

Jednostka naukowa: Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu (była: Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych).

Zainteresowania naukowe:

– Historia aranżacji i wyposażenia bibliotek

– Historia sztuki

– Sztuki plastyczne

– Historia kultury książki

– Teoria i historia kultury

– Obraz w humanistyce cyfrowej

Projekty badawcze:

Uczestnik grantu polsko-czeskiego interreg: „Humanistyka cyfrowa dla przyszłości / Digital Humanities pro Budoucnost”, Uniwersytet Wrocławski
(koordynator ze strony polskiej: Prof. Adam Pawłowski.  CZ.11.3.119/0.0/0.0/18_031/0002217

Publikacje:

Polska Bibliografia Naukowa

Profil w ORCID

HUESCA Bazy Publikacji Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

ZPAP/O Wrocław

Strona własna

Nagrody za działalność naukową:

Odznaczenia:

2003 – Zasłużony Działacz Kultury, Rzeczypospolitej Polskiej (nr 3503).

2015 – Krzyż Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość z okazji 70 lecia (nr 125/2015).

2018 – Srebrna Odznaka Towarzystwa Miłośników Wrocławia (nr 2230)

2021 – Brązowy Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis, Rzeczypospolitej Polskiej (nr 446/2003).

Laureat licznych nagród i wyróżnień na wystawach sztuki.

Prace redakcyjne:

Między innymi:

– Redaktor „Międzynarodowy Festiwal Sztuki Włókna KOWARY”.

– Redaktor „Cykliczna wystawa Pamięci Jana Pawła II”, GT Jatki, Wrocław

– Redaktor strony internetowej: Pracownia Humanistyki Cyfrowej Uniwersytet Wrocławski

– Redaktor strony internetowej: Humanistyka Cyfrowa dla Przyszłości

Czynny udział w konferencjach:

Udział w ostatnich trzech latach:

2021 X. 19 – Referat: Obraz w humanistyce cyfrowej – programy wektorowe.
Na: „Humanistyka cyfrowa dla przyszłości / Digital Humanities pro Budoucnost”, w ramach polsko-czeskiego
projektu Interreg. Uniwersytet Wrocławski i Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu (Czechy). Szkoła letnia, Międzygórze. 18-22.10.2021.

2021 IX. 25 – Referat: Rzemiosło w sztukach plastycznych.
Na  20 Ogólnopolskim Interdyscyplinarnym Plenerze Profesjonalistów Przestrzeń Przyrody Skłudzewo. 21-28.09.2021.

2021 IX.15 – Referat: Cyfrowa wizualizacja współczesna wobec technik tradycyjnych.
Na  48 Międzynarodowym Sympozjum Sztuki Włókna, Warsztat Twórczy Kowary. 6-19.09.2021.

2021.V.17 – Referat: Obraz w humanistyce cyfrowej – Iluzja / Image in digital humanities – Illusion.
Na: „Humanistyka cyfrowa dla przyszłości / Digital Humanities pro Budoucnost”, w ramach polsko-czeskiego
projektu Interreg. Uniwersytet Wrocławski i Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu (Czechy). (on-line).

2021.IV.19-20 – Referat: Systematyzacja wiedzy. Francuski „system” w modelu Joanne Millera / The calssification of knowledge: The French “system” in the model of Joanne Miller
Na: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Od książki do czytelnika”, IINIB, UWr Wrocław (On-line; Redaktor tomu; Organizator konferencji).

2021.III.17 – Referat: Od pulpitu do regału

Na: Konwersatorium bibliotekoznawczym, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna Zielona Góra / Stowarzyszenie Bibliotekarzy polskich Oddział Zielona Góra.  (hybrydowo: stacjonarnie / on-line)

2021.II.28-29 – Referat: Wpływ Jeana Garniera na nowożytną segregację zbiorów jezuickich w hrabstwie Kłodzkim.
Na: Międzynarodowa Konferencja Naukowa WIAD21 „Ciekawość”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń (On-line).

2020.XII.10 – Referat: Pogranicza w humanistyce cyfrowej – kompozycja.
Na: „Humanistyka cyfrowa dla przyszłości / Digital Humanities pro Budoucnost”, w ramach polsko-czeskiego
projektu Interreg. Uniwersytet Wrocławski i Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu (Czechy). (on-line).

2020 IX. 14 – Referat: Sploty.
Na  47 Międzynarodowym Sympozjum Sztuki Włókna, Warsztat Twórczy Kowary. 7-20.09.2020 r.

2019 XI. 21-22 – Referat: Starty-restarty Książka i Czytelnik – pismo bibliotekarzy Dolnego Śląska.
Konferencja naukowa „Publikowanie po przełomie cyfrowym”, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Wrocław. 21-22.11.2019 r.

2019 IX. 17 – Referat: Koloryt sztuk indyjskich.
Na  46 Międzynarodowym Sympozjum Sztuki Włókna, Warsztat Twórczy Kowary. 9-22.09.2019 r.

2019.V.27 – Referat: Książka i Czytelnik – pismo bibliotekarzy Dolnego Śląska.
Ogólnopolska Sesja Naukowa. Organizator: CUI Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Katowicach– Katowice, 27 maja 2019 r.

Działalność organizacyjna:

– Sekretarz Rady Osiedla Zacisze-Zalesie-Szczytniki, Miasta Wrocławia

– Radny Osiedla, na trzecią kadencja: 2013-2026.

– Członek Związku Polskich Artystów Plastyków, Oddział Wrocław od 1993 roku.

– Przewodniczący Zespołu ds. Promocji Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego od 2016 roku.

Prace popularyzatorskie:

Współpraca z:

– Galerią Tkacką na Jatkach, Wrocław

– Galerią Pod Plafonem Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu

Do 2021:
Autor 44 wystaw indywidualnych, uczestnik w ponad 250 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Popularyzator kultury i dziedzictwa narodowego.