mgr Karina Nabiałczyk

Konsultacje i działalność dydaktyczna:

Link do USOS

Stopnie i tytuły naukowe:

 

Zainteresowania naukowe:

 

Projekty badawcze:

 

Publikacje:

 

Nagrody za działalność naukową:

 

Prace redakcyjne:

 

Czynny udział w konferencjach:

 

Udział w pracach towarzystw naukowych i centrów badawczych:

 

Działalność organizacyjna:

 

Prace popularyzatorskie: