dr Elżbieta Jamróz-Stolarska

Konsultacje i działalność dydaktyczna:

Link do USOS

Stopnie i tytuły naukowe:

2012 – stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie bibliologii, tytuł pracy doktorskiej Serie literackie dla dzieci i młodzieży w Polsce w latach 1945-1989. Produkcja wydawnicza i ukształtowanie edytorskie, promotor prof. Małgorzata Komza

2006 – stopień magistra bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, specjalność; sztuka książki, tytuł pracy magisterskiej Butenko pinxit – książki nie tylko dla dzieci, promotor prof. Małgorzata Komza

Zainteresowania naukowe:

Edytorstwo i rynek książki dla dzieci w Polsce i na świecie. Estetyka książki, relacje słowo-obraz, książka obrazkowa, działalność poszczególnych twórców książki (autorów, ilustratorów, projektantów, wydawców) oraz nowe formy publikacji dla dzieci.

Projekty badawcze:

Serie literackie dla dzieci i młodzieży w Polsce w latach 1945-1989. Produkcja i ukształtowanie edytorskie – grant promotorski przyznany w 37. konkursie na projekty badawcze Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2009-2012)

Publikacje:

Polska Bibliografia Naukowa,

Profil w ORCID

Baza publikacji BUWr

Nagrody za działalność naukową:

Nagroda w Konkursie Academia 2015 dla Wydawnictwa SBP „w uznaniu znaczenia publikacji dla historii polskiej książki” za monografię mojego autorstwa Serie literackie dla dzieci i młodzieży w Polsce w latach 1945-1989. Produkcja wydawnicza i ukształtowanie edytorskie

III miejsce w konkursie im. Leona Marszałka na najlepsze prace dyplomowe z zakresu edytorstwa organizowanym

Prace redakcyjne:

Z-ca Redaktora naczelnego „Roczników Bibliotecznych” (2019-2020)

Redaktor naczelny „Studiów o Książce i Informacji” (2016-2019)

Sekretarz redakcji „Studiów o Książce i Informacji” (2013-2016)

Czynny udział w konferencjach:

2021

Konferencja naukowa Badania literatury dla dzieci i młodzieży w Polsce – teoria i praktyka (Wrocław, Uniwersytet Wrocławski, Centrum Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży, 4–5 listopada 2021), tytuł referatu: Edytorskie konteksty w badaniach piśmiennictwa dla dzieci (przygotowane razem z dr Bożeną Hojką)

15th International Conference The Child and the Book: Transformation and Continuity: Political and Cultural Changes in Children’s Literature from the Past Century to the Present Day, Freie Universität Berlin (24-26.03.2021), tytuł referatu: Nasza Księgarnia – 100 years of continuity in publishing books for children (przygotowane razem z dr Bożeną Hojką)

2019

Seminarium naukowe La letteratura per l’infanzia straniera in traduzione in Polonia tra XIX e XX secol, Universita di Macerata (Włochy), 28.03.2019, referat: Illustrated children’s books in Poland.  The analysis of publishing market in the years 1945-2015

14th International Conference The Child and the Book Beyond the Canon of Children’s Literature, University of Zadar (Chorwacja), 08-10.05.2019, referat: Desecration or a Must? The Little Prince by Antoine de Saint-Exupéry Graphically Revisited

7th International Conference of European Network of Picturebook Research Verbal and visual strategies  in nonfiction picturebooks, Western Norway University of Applied Sciences, 26-28.09.2019 Bergen (Norwegia), referat: From a comic book about Białowieża Forest to the butterfly atlas. Polish picturebooks about nature

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa IKONOTEKSTY 2019 Synergia słów i obrazów, Uniwersytet Gdański, 28-29.11.2019, referat: Podróż po świecie przyrody na łamach polskich książek obrazkowych ostatnich lat

Udział w pracach towarzystw naukowych i centrów badawczych:

– Członkini Rady Programowej Centrum Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży, Zespół – Centrum Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży (uni.wroc.pl)

– członkini Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego

– członkini Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek

– członkini Stowarzyszenia Przyjaciół Książki dla Młodych – Polska Sekcja IBBY

Działalność organizacyjna:

– Przewodnicząca Instytutowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia (2020-2024)

– Członkini Instytutowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia (2012-2020)

– Opiekunka Koła Naukowego „Futura” wraz z dr hab. Ewą Repucho (2016-2019)

Prace popularyzatorskie:

Wykład dla bibliotekarzy w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu pt. Lilipucia rewolucja: awangardowe wydawnictwa dla dzieci i młodzieży na polskim rynku książki w ramach Seminarium dla instruktorów bibliotek powiatowych (19.09.2018; wraz z dr Natalią Paprocką)