prof. dr hab. Adam Pawłowski

Konsultacje i działalność dydaktyczna:

Link do USOS

Stopnie i tytuły naukowe:

 

Zainteresowania naukowe:

 

Projekty badawcze:

 

Publikacje:
Publikacje 2021:

Pawłowski Adam, Tworek Artur (2021), Dolny Śląsk, Polska, Europa. Studium komunikacji. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT. [133]

Pawłowski Adam, Walkowiak Tomasz (2021), Analysis of Toponyms from the Polish National Bibliography. In: Y. Sumikawa, R. Ikejiri, A. Doucet, E. Pfanzelter, M. Hasanuzzaman, I. Milligan, A. Jatowt (eds.), Proceedings of the 6th International Workshop on Computational History (HistoInformatics 2021) co-located with ACM/IEEE Joint Conference on Digital Libraries 2021 (JCDL 2021), Online event, September 30-October 1, 2021. [132]

Pawłowski Adam, Mačutek Jan, Embleton Sheila, Mikros George (eds.) (2021), Language and Text: Data, Models, Information and Applications. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. (Amsterdam Studies in the Theory and History of Linguistic Science: Series 4, Current Issues in Linguistic Theory 356) [131]

Pawłowski Adam, Herden Elżbieta, Topolski Krzysztof (2021), Quantitative analysis of bibliographic corpora: Statistical features, semantic profiles, word spectra. In: Adam Pawłowski, Jan Mačutek, Sheila Embleton, George Mikros (eds.), Language and Text: Data, Models, Information and Applications. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 50–62. [130]

Pawłowski Adam, Herden Elżbieta, Walkowiak Tomasz (2021), Book genre and author’s gender recognition based on titles. The example of the bibliographic corpus of microtexts. In: Adam Pawłowski, Jan Mačutek, Sheila Embleton, George Mikros (eds.), Language and Text: Data, Models, Information and Applications. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 20–35. [129]

Publikacje 2010-2020:

Pawłowski Adam (2019), Pejzaż językowy Polski współczesnej: polszczyzna, języki obce, języki mniejszościowe. Poradnik Językowy 8 (2019), 7–27. [123]

Pawłowski Adam (2019), Pejzaż językowy Polski współczesnej : powrót do przyszłości? Poradnik Językowy 10 (2019), 19–34. [122]

Pawłowski Adam (2019), The linguistic landscape of modern Poland: a return to the future? In: Tanneke Schoonheim, Johan Van Hoorde (eds.), Language Variation. A factor of increasing complexity and a challenge for language policy within Europe. Budapest: Research Institute for Linguistic Hungarian Academy of Sciences, 159–183. [121]

Cisło Anna, Pawłowski Adam (red.) (2018), QUALICO 2018. Information and Language: Coding, Extraction and Applications. Book of Abstracts of the 10th International Quantitative Linguistics Conference, July 5-8, Wroclaw, Poland. Wrocław: Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. [120]

Władysław Miodunka, Jolanta Tambor, Aleksandra Achtelik, Roumald Cudak, Danuta Krzyżyk, Jan Mazur, Bernadeta Niesporek-Szamburska, Kazimierz Ożóg, Adam Pawłowski, Dorota Praszałowicz, Anna Seretny, Roman Szul, Agnieszka Tambor, Tadeusz Zgółka (2018), Nauczanie i promocja języka polskiego w świecie: diagnoza, stan, perspektywy. Współpraca: Małgorzata Smereczniak, Karolina Graboń. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. [119]

Adam Pawłowski, Danuta Stanulewicz (2018), Colour and ideology: the word for red in the Polish press, 1945-1954. In: Lindsay W. MacDonald, Carole P. Biggam, Galina V. Paramei (eds.), Progress in Colour Studies: Cognition, language and beyond. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. [118]

Kocoń Jan, Malak Piotr, Marcińczuk Michał, Pawłowski Adam, Topolski Krzysztof (2018), Statistical Distributions of Parts of Speech Frequencies in Polish: Big Data Analysis. In: Lu Wang, Reinhard Köhler, Arjuna Tuzzi (eds.), Structure, function and process in texts. Lüdenscheid: RAM-Verlag, 34-54. [117]

Adam Tomasz Pawłowski, Tomasz Walkowiak (2018), Topic modelling as a Tool for Researching the Polish Daily Press Corpus ChronoPress of the Post-war Period (1945–1962). JADH 2018. Proceedings of the 8th Conference of Japanese Association for Digital Humanities. September 9-11, 2018, Tokyo, 27–29. [116]

Adam Pawłowski (2017), Odmiana nazw niektórych firm i produktów jako przedmiot polityki językowej. Język Polski 3 (2017), 35–47. [115]

Adam Pawłowski (2017), Technika, język, cywilizacja. In: Katarzyna Kłosińska, Rafał Zimny (red.), Przyszłość polszczyzny, polszczyzna przyszłości. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 112–130. [114]

Pawłowski Adam (2017), Polski dyskurs parlamentarny w okresie akcesji do Unii Europejskiej (2005-2007) w perspektywie statystyki leksykalnej. In: Dominik Lewiński, Karina Stasiuk-Krajewska, Roman Wróblewski (red.), Graszewicz.com: media, komunikacja, kultura. Kraków: Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, 269–290. [113]

Pawłowski Adam (2016), Chronological corpora: Challenges and opportunities of sequential analysis. The example of ChronoPress corpus of Polish. In: Maciej Eder, Jan Rybicki (eds.), Digital Humanities 2016: Conference Abstracts. Jagiellonian University and Pedagogical University Kraków. Kraków: [b.n.w.], 311–312. [112]

Pawłowski Adam (2016), Korpusy chronologiczne i leksykalne szeregi czasowe jako narzędzia wykrywania słów kluczy i neosemantyzmów. Konceptualizacja czasu w korpusach chronologicznych. Przegląd Humanistyczny 60(3), 57–74. [111]

Malak Piotr, Pawłowski Adam (2016), Ewaluacja skuteczności systemów wyszukiwania informacji: wyniki eksperymentu Polish Task realizowanegow ramach Conference and Labs of the Evaluation Forum (CLEF) 2012. Toruńskie Studia Bibliologiczne 1(16), 193–210. [110]

Eder Maciej, Pawłowski Adam (2015), Sequential Structures in “Dalimil’s Chronicle”: quantitative analysis of style variation. In: George K. Mikros, Ján Mačutek  (eds.), Sequences in Language and Text. Berlin, Boston: Walter de Gruyter GmbH, 147–170. [109]

Eder Maciej, Pawłowski Adam (2015), Struktury sekwencyjne w Kronice Dalimila: analiza stylometryczna. Rocznik Slawistyczny 64, 79–106. [108]

Malak Piotr, Pawłowski Adam (2015), Ewaluacja skuteczności systemów wyszukiwania informacji: od eksperymentu Cranfield do laboratoriów TREC i CLEF: geneza i metody. Toruńskie Studia Bibliologiczne 2, 137–156. [107]

Pawłowski Adam (2015), Promocja języka polskiego – między lingwistyką a marketingiem. Poradnik Językowy 8, 143–155. [106]

Pawłowski Adam (2015), Quantity structure of lexical fields and the human cognitive processes. Studia Semiotyczne – English Supplement, vol. XXVII, 35–46. [105]

Akasereh Mitra, Malak Piotr, Pawłowski Adam (2014), Evaluation of IR Strategies for Polish. In: Adam Przepiórkowski, Maciej Ogrodniczuk (eds.), Advances in natural language processing. 9th International Conference on NLP, PolTAL 2014 Warsaw, Poland, September 17-19, 2014. Cham etc.: Springer International Publishing, 384–391. [104]

Komorowska Ewa, Pawłowski Adam, Stanulewicz Danuta (2014), Axiological aspects of Polish colour vocabulary: a study of associations. In: Wendy Anderson, Carole P. Biggam, Carole Hough, Christian Kay (eds.), Colour Studies: a broad spectrum. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 258–272. [103]

Pawłowski Adam (2014), The Origins of Polish Language Policy: De linguarum in genere tum Polonicae seorsim praestantia et utilitate oratio and other Writings by Jan Rybiński (Ioannis Rybinii), Linguistica Copernicana 11, 211–229. [102]
URL: http://apcz.pl/czasopisma/index.php/LinCop/article/view/LinCop.2014.047

Pawłowski Adam (2013), Wirtualizacja – historia i próba rekonstrukcji pojęcia. In: Lech W. Zacher (red.), Wirtualizacja: problemy, wyzwania, skutki. Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 11–24. [101]

Pawłowski Adam (2013), Jan Rybiński (1560–1621) w historii polskiej polityki językowej. In: Anna Burzyńska-Kamieniecka, Agnieszka Libura (red.), Sapientia ars vivendi: Księga Jubileuszowa ofiarowana Profesor Annie Dąbrowskiej. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT, 275–288. [100]

Vivien Petras, Toine Bogers, Elaine Toms, Mark Hall, Jacques Savoy, Piotr Malak, Adam Pawłowski, Nicola Ferro and Ivano Masiero (2013), Cultural Heritage in CLEF (CHiC) 2013. In: P. Former, H. Müller, R. Paredes, P. Rosso, B. Stein (eds.), Information Access Evaluation. Multinguality, Multimodality, and Visualization. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag (Lecture Notes in Computer Science vol. 8138), 192–211. [99]

Pawłowski Adam (2012), Kreowanie wizerunku ośrodka naukowego a faktografia (przykład Wrocławia). In: Mirosław Zdulski (red.) (2012), Media między przeszłością a teraźniejszością. Jelenia Góra: Wydawnictwo KPSW, 269–281. [98]

Pawłowski Adam (2012), Polish political discourse at the period of accession to the EU: lexicostatistical approach. In: Sven Naumann, Peter Grzybek, Relja Vulanovic, Gabriel Altmann (eds.) (2012), Synergetic linguistics. Text and language as dynamic systems. To Reinhard Koehler on the occasion of his 60th birthday. Wien: Praesens Verlag, 169–186. [97]

Dąbrowska Anna, Pawłowski Adam, Miodunka Władysław (2012), Wyzwania polskiej polityki językowej za granicą: kontekst, cele, środki i grupy odbiorcze. Warszawa: Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej. [96]

Pawłowski Adam (2012), Ocena jakości dokumentów a nowe media. Zagadnienia Informacji Naukowej 1, 54–69. [95]

Elektroniczna wersja serii “Język a Kultura” w świetle badań naukometrycznych. In: Anna Burzyńska-Kamieniecka (red.), Akty i gatunki mowy w perspektywie kulturowej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 513–544. Seria Język a Kultura 23. [94]

Polsko-węgierska sztafeta językowa / lengyel-magyar nyelvi staféta. Rozmowa o sytuacji językowej europy środkowej. Socjolingwistyka 26, 47–56. [93]

Pawłowski Adam (2011), O nauce, reformie i cudach. Cz. 1. Forum Akademickie 4 (2011), 29–31. [92]

Pawłowski Adam (2011), O nauce, reformie i cudach. Cz. 2. Forum Akademickie 5 (2011), 32–34. [91]

Pawłowski Adam (2011), Produktywność naukowa państwowych uniwersytetów i politechnik z Polski i wybranych państw Europy. Przegląd Uniwersytecki 3 (2011), 3-6. [90]

Pawłowski Adam, Artur Tworek, Anna Łach (2011), Dolny Śląsk w sferze (sieci) makroregionalnej i globalnej. Wrocław: Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej, 137–261. [89]

Pawłowski Adam (2011), Wincenty Lutosławski et la linguistique. In: Gerda Haßler (ed.) (2011), Nationale und transnationale Perspektiven der Geschichte der Sprachwissenschaft. Münster: Nodus Publikationen, 122–128. [88]

Pawłowski Adam, Stanulewicz Danuta (2011), Kashubian colour vocabulary. In: Carole A. Biggam, Christian J. Kay, David R. Simmons (eds.) (2011), New Directions in Colour Studies. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 105–119. [87]

Pawłowski Adam, Stanulewicz Danuta (2011), Konferencja „Progress in Colour Studies”, Glasgow 2008 – sprawozdanie. In: Ewa Komorowska, Danuta Stanulewicz (red.), Barwa w literaturze i kulturze II. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, Województwo Zachodniopomorskie, Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, 191–200. [86]

Pawłowski Adam, Stanulewicz Danuta (2011), Barwa w języku, literaturze i kulturze oraz innych dziedzinach – bibliografia (wersja wstępna). In: Ewa Komorowska, Danuta Stanulewicz (red.), Barwa w literaturze i kulturze II. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, Województwo Zachodniopomorskie, Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, 201–238. [85]

Pawłowski Adam (2011), O definiowalności i definiowaniu komunikacji. In: Anna Barańska (red.), Wielokodowość komunikacji. Łódź: Primum Verbum, 11–23. [84]

Pawłowski Adam (red.) (2011), Zeszyty Wydziału Humanistycznego VI. Prace Medioznawcze. Jelenia Góra, Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze. [83]

Pawłowski Adam (2011), Wstęp. Zeszyty Wydziału Humanistycznego VI. Prace Medioznawcze. Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze, 5–6. [82]

Pawłowski Adam (2011), Studia dla obcokrajowców jako stymulator rozwoju regionalnego w Polsce. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy 23, 180–197. [81]

Pawłowski Adam (2010), Konkurencyjność szkolnictwa akademickiego we Wrocławiu na polskim i europejskim rynku edukacyjnym. Wrocław: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i Politechnika Wrocławska. [80]

Pawłowski Adam (2010), Empiryczne i ilościowe metody badań wobec naukowego statusu współczesnego językoznawstwa. In: Piotr Stelmaszczyk (red.), Metodologie językoznawstwa. Filozoficzne i empiryczne problemy w analizie języka. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 117–131. [79]

Pawłowski Adam (2010), From word frequencies to the cognitive map of Europe. Multidimensional scaling in the analysis of a multilingual Corpus. Studies in Polish Linguistics 5, 99–109. [78]

Pawłowski Adam (2010), Zum Stand der Eurolinguistik in Polen – Probleme und Herausforderungen. In: Uwe Hinrichs (ed.), Handbuch der Eurolinguistik. Wiesbaden: Harrasowitz Verlag, 969–986. [77]

Pawłowski Adam (2010), Bibliologiczne źródła historii lingwistyki kwantytatywnej. Grecja antyczna. In: Barbara Bieńkowska, Maria Kocójowa, Małgorzata Komza, Kazimiera Maleczyńska, Zbigniew Nowak, Marta Skalska-Zlat (red.). Książka zawsze obecna. Prace ofiarowane Profesorowi Krzysztofowi Migoniowi. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. [76]

Pawłowski Adam (2010), Realizm czy konstruktywizm poznawczy? Wielki spór epistemologiczny w perspektywie lingwistycznej. In: Marek Graszewicz, Jerzy Jastrzębski (red.), Teorie komunikacji i mediów. Tom 3 (2010). Wrocław: Atut, 63–71. [75]

Broda Bartosz, Pawłowski Adam, Piasecki Maciej (2010), Możliwości i ograniczenia metody automatycznego generowania profili semantycznych leksemów na podstawie danych korpusowych. Przykład polskich symboli kolektywnych. Zeszyty Prasoznawcze 3–4, 55–78. [74]

Pawłowski Adam (2010), Struktura ilościowa pól leksykalnych a procesy poznawcze człowieka. Studia Semiotyczne XXVII, 71–80. [73]

Pawłowski Adam (2010), Lingwistyczne aspekty spuścizny naukowej Wincentego Lutosławskiego. In: Rita Majkowska, Elżbieta Fiałek (red.), Wincenty Lutosławski 1863–1954. Materiały z Posiedzenia Naukowego PAU w dniu 19 listopada 2005 r., Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 59–80. Seria: W służbie nauki, nr 16. [72]

Eder Maciej, Krajewski Marek, Pawłowski Adam (2010), Time series modeling in the analysis of Homeric verse. EOS XCVII (1), 79–100. [71]

Pawłowski Adam (2010), Media telewizyjne wobec wielojęzyczności i wieloetniczności Unii Europejskiej: między globalizmem a lokalnością. Zeszyty Wydziału Humanistycznego. Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze, 241–251. [70]

Pawłowski Adam (2010), Charakterystyka ilościowa i typologiczna nazw zawodów w polszczyźnie: na materiale tekstów prasowych z lat 1953 i 2004. In: Małgorzata Milewska-Stawiany, Ewa Rogowska-Cybulska (red.), Polskie języki. O językach zawodowych i środowiskowych. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 56–79. [69]

Publikacje 2000-2009:

Pawłowski Adam (2009), Nauka o mediach i komunikacji. Próba oceny stanu dyscypliny. In: Mirosław Filiciak, Grzegorz Ptaszek (red.) (2009), Komunikowanie (się) w mediach elektronicznych. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 15–28. [68]

Pawłowski Adam (2009), Ewolucja dyskursu medialnego okresu stalinowskiego. Analiza leksykometryczna polskiej prasy codziennej z 1953 roku. In: Marek Graszewicz, Jerzy Jastrzębski (red.), Teorie komunikacji i mediów. Tom 1. Wrocław: Atut, 343–362. [67]

Broda Bartosz, Pawłowski Adam, Piasecki Maciej (2009), Automatic extraction of word-profiles from text corpora. On the example of Polish collective symbols. In: Reinhard Köhler (ed.), Issues in Quantitative Linguistics. Lüdenscheid: RAM- Verlag, 76–105. [66]

Pawłowski Adam (2009), Ekspertyza dotycząca promocji języka polskiego w Unii Europejskiej. Opinie i ekspertyzy OE-109, lipiec 2009. Kancelaria Senatu, Biuro Analiz i Dokumentacji, Dział Analiz i Opracowań Tematycznych. [65]

Pawłowski Adam (2008), Próba oceny naukowego potencjału Wrocławia i Dolnego Śląska. Wrocław: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Politechnika Wrocławska. [64]

Pawłowski Adam (2008), Chronological Corpus of Polish Press Texts. In: Mieczysław A. Kłopotek, Adam Przepiórkowski, Sławomir T. Wierzchoń, Krzysztof Trojanowski (red.),  Intelligent Information Systems XVI: proceedings of the International IIS’08 Conference held in Zakopane, Poland, June 16-18, 2008. Warszawa: Academic Publishing House EXIT, 481–486. [63]

Pawłowski Adam (2008), Zadania polskiej polityki językowej w Unii Europejskiej. In: Jacek Warchala, Danuta Krzyżyk (red.), Polska polityka językowa w Unii Europejskiej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 113–147. [62]

Pawłowski Adam (2008), Prolegomena to the history of quantitative linguistics. Glottotheory. International Journal of Theoretical Linguistics 1, 48–54. [61]

Pawłowski Adam (2008), Moje związki z Jelenią Górą i Kolegium Karkonoskim. In: Tomasz Winnicki et al. (red.), Księga 10-lecia Kolegium Karkonoskiego, 102–106. [60]

Pawłowski Adam (2008), Próba oceny naukowego potencjału Wrocławia i Dolnego Śląska. Prognozy rozwoju Dolnego Śląska do 2020 r. Materiały z konferencji „Makroregion innowacyjny. Foresight technologiczny dla województwa dolnośląskiego do 2020 roku”, 2008, 83–92. [59]

Pawłowski Adam (2008), A corpus Approach to the Polish Communist Propaganda Language from the Stalinist Period (1953). The method of Short Semantic Representation (SSR). In: Barbara Lewandowska-Tomaszczyk (ed.), Corpus Linguistics, Computer Tools, and Applications – State of the Art. PALC 2007. Frankfurt am Main etc.: Peter Lang, 519–532. [58]

Hofbauer Helmut, Pawłowski Adam Tworek Artur (2008), Kritische Edition des Werks Aesthetisches Studium. Ueber das phonetische Element in der Poesie von Wincenty Lutosławski. Vorwort der Herausgeber. Organon 37(40), 177–181 i 182–255. [57]

Pawłowski Adam (2008), Les aspects linguistiques dans l’œuvre scientifique de Wincenty Lutosławski. Organon 37(40), 149–176. [56]

Pawłowski Adam (2007), Huffman coding trees and the quantitative structure of lexical fields. In: Peter Grzybek, Reinhard Köhler (eds.), Exact Methods in the Study of Language and Text. Dedicated to Professor Gabriel Altmann on the Occasion of His 75th Birthday. Berlin, New York: Mouton de Gruyter, 533–544. [55]

Pawłowski Adam (2007), Polnisch – eine der Sprachbrücken im vereinten Europa? In: Iwona Bartoszewicz, Joanna Szczęk, Artur Tworek (red.) (2007), Fundamenta linguisticae. Linguistische Treffen in Wrocław, vol.1. Wrocław, Dresden:  Atut, Neisse Verlag, 131–143. [54]

Pawłowski Adam (2007), Język polski dziś i w przyszłości. Poradnik Językowy 10, 4–14. [53]

Pawłowski Adam (2007), Uwagi i przemyślenia na temat współczesnej socjolingwistyki. Na marginesie książki Sue Wright, Language Policy and Language Planning. From Nationalism to Globalisation.  Houndmills, New York: Palgrave, 2004. 311 s. Socjolingwistyka 21, 145–156. [52]

Pawłowski Adam (2006), Związki lingwistyki i matematyki z perspektywy filologicznej na przykładzie prac Jana Czekanowskiego i Jerzego Woronczaka. Rozprawy Komisji Językowej WTN XXXIII, 297–304. [51]

Pawłowski Adam (2006), Wincentego Lutosławskiego „Aesthetisches Studium. Ueber das phonetische Element in der Poesie“. Opis formalny i analiza merytoryczna. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 51(2), 47–68. [50]

Pawłowski Adam (2006), Quantitative linguistics in the study of colour terminology. A research report. In: Carole P. Biggam, Christian J. Kay (eds.) (2006), Progress in Colour Studies. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 37–56. [49]
Recenzje:
Kuehni Rolf, Color Research and Application 32 (6), 2007 (Book Reviews).

Pawłowski Adam (2006), O stosowalności metod ścisłych w badaniach języka. In: Dorota Heck, Kordian Bakuła (red.), Efekt motyla. Humaniści wobec teorii chaosu. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006, 92–99. [48]

Pawłowski Adam (2006), Problemy polskiej polityki językowej w Unii Europejskiej. Socjolingwistyka 20, 7–17. [47]

Pawłowski Adam, Zaborowski Robert (red.) (2006), Wincenty Lutosławski – oblicza różnorodności. Drozdowo: Muzeum Przyrody. [46]

Pawłowski Adam (2006), Od redaktorów. In: Adam Pawłowski, Robert Zaborowski (red.), Wincenty Lutosławski – oblicza różnorodności. Drozdowo: Muzeum Przyrody, 7–8. [45]

Pawłowski Adam (2006), Próba naukometrycznej oceny spuścizny naukowej Wincentego Lutosławskiego. In: Adam Pawłowski, Robert Zaborowski (red.), Wincenty Lutosławski – oblicza różnorodności. Drozdowo: Muzeum Przyrody, 9–32. [44]

Pawłowski Adam (2006), Chronological analysis of textual data from the ‘Wrocław Corpus of Polish’. Poznań Studies in Contemporary Linguistics 41, 9–29. [43]

Pawłowski Adam (2006), Zadania polskiej polityki językowej w Unii Europejskiej. Seminaria naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego 5(56), 7–9. [42]

Pawłowski Adam (2005), Chronological Analysis of Corpus Data. On the example of the Wrocław Corpus of Polish. From Data and Information Analysis to Knowledge Engineering. 29th Annual Conference of the German Classification Society. Program and Abstracts. Magdeburg: Otto von Guericke University, March 9–11 2005, 86. [41]

Pawłowski Adam (2005), Jan Czekanowski (1882–1965) – a pioneer of multidimensional taxonomy. Glottometrics 9, 84-86. [40]

Pawłowski Adam (2005), Modelling of the sequential structures in text. In: R. Köhler, G. Altmann, R. Piotrowski (eds.) (2005), Quantitative Linguistik / Quantitative Linguistics. Ein Internationales Handbuch / An International Handbook. Berlin, New York: Walter de Gruyter, 738–750. [39]

Pawłowski Adam, Sambor Jadwiga (2005), Quantitative linguistics in Poland. In: R. Köhler, G. Altmann, R. Piotrowski (eds.) (2005), Quantitative Linguistik / Quantitative Linguistics. Ein Internationales Handbuch / An International Handbook. Berlin, New York: Walter de Gruyter, 115–130. [38]

Pawłowski Adam (2005), Język polski w Unii Europejskiej: szanse i zagrożenia. Poradnik Językowy 10, 1–27. [37]

Pawłowski Adam (2005), Prospects and Threats of Corpus Linguistics. In: G. Altmann, V. Levickij, V. Perebyinis (eds.) (2005), Problems of Quantitative Linguistics. Chernivtsi: Ruta,  306–322. [36]

Pawłowski Adam, Sambor Jadwiga (2004), Jerzy Woronczak – twórca polskiej lingwistyki kwantytatywnej. In: Irena Kamińska-Szmaj (red.), Od starożytności do współczesności. Księga poświęcona pamięci Profesora Jerzego Woronczaka. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 393–403. [35]

Pawłowski Adam (2004), Language in the Constitutions of Selected European Countries. Essen: Laud (2004). (Series A, General & Theoretical Papers, No 627) [34]

Pawłowski Adam (2004), Język w konstytucjach wybranych państw europejskich. Poradnik Językowy 4(613), 10–25. [33]

Pawłowski Adam (2004), A quantitative approach in translation studies – comparison of rhythmical patterns in Polish and Russian. Studies in Polish Linguistics 1, 153–164. [32]

Pawłowski Adam (2004), Multidimensional scaling in the analysis of language corpora. Classification: an Ubiquitous Challenge. 28th Annual Conference of the Gesellschaft für Klassifikation e.V. Program and Collection of Abstracts. Dortmund March 9–11 2004, 170. [31]

Pacewicz Artur, Pawłowski Adam (2004), Wincenty Lutosławski (1863–1954): Philosophe, helléniste ou fondateur sous-estimé de la stylométrie. Historiographia Linguistica 31 (2/3), 423–447. [30]

Pawłowski Adam (2004), Wincenty Lutosławski – a forgotten father of stylometry. Glottometrics 8, 83–89. [29]

Pawłowski Adam (2004), Jerzy Woronczak – the founder of Polish quantitative linguistics. Glottometrics 8, 90–98. [28]

Pawłowski Adam (2004), Travail de maîtrise de Wincenty Lutosławski: « Aesthetisches Studium. Ueber das phonetische Element in der Poesie ». Description matérielle et analyse du contenu. Organon 33, 121–139. [27]

Pawłowski Adam (2003), Multidimensional scaling in the analysis of language corpora. From word  frequencies to the map of Europe. Proceedings of the 5th QUALICO 2003 Conference. Athens (GE), May 2003. [26]

Pawłowski Adam (2003), Uwagi na temat korpusu języka polskiego (reprezentatywność, aktualność, nazwa). In: Stanisław Gajda (red.), Językoznawstwo w Polsce. Stan i perspektywy. Opole: Polska Akademia Nauk – Komitet Językoznawstwa, Uniwersytet Opolski – Instytut Filologii Polskiej, 162–180. [25]

Pawłowski Adam (2003), Lingwistyka korpusowa – perspektywy i zagrożenia. Polonica 22–23, 19–31. [24]

Pawłowski Adam (2003), Struktura ilościowa pola leksykalnego nazw kolorów. Polonica 22–23, 93–116. [23]

Pawłowski Adam (2003), Sequential analysis of versified texts in fixed- and free-accent languages. Example of Polish and Russian. In: Lew N. Zybatow (ed.), Europa der Sprachen: Sprachkompetenz – Mehrsprachigkeit – Translation. Akten des 35. Linguistischen Kolloquiums in Innsbruck 2000. Teil II: Sprache und Kognition. Frankfurt/M. etc.: Peter Lang, 235–246. [22]

Pawłowski Adam (2003), O problemie atrybucji tekstu w lingwistyce kwantytatywnej (na przykładzie tekstów Romaina Gary). In: Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Roman Huszcza (red.), Prace językoznawcze dedykowane Profesor Jadwidze Sambor. Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 169–190. [21]

Pawłowski Adam (2002), Corpus Linguistics in the Analysis of Basic Color Terms. In: R. Rapp (ed.),  Sprachwissenschaft auf dem Weg in das Dritte Jahrtausend / Linguistics on the Way into the New Millennium. Frankfurt am Main, Berlin etc.: Peter Lang, 755–763. [20]

Eder Maciej, Krajewski Marek, Pawłowski Adam (2001), Time Series Modeling in the Analysis of Greek Metrics. ACH/ALLC 2001 Conference Abstracts. New York: New York University 2001 81–83. [19]

Pawłowski Adam (2001), Sequential modelling of text structure and its application in linguistic typology. In: L. Uhlířová et al. (eds.) (2001), Text as a Linguistic Paradigm: Levels, Constituents, Constructs. Trier: Wissenschaftlicher Verlag, 226–237. (Quantitative Linguistics vol. 60). [18]

Eder Maciej, Pawłowski Adam (2001), Quantity or Stress? Sequential Analysis of Latin Prosody. Journal of Quantitative Linguistics 8/1, 81–97. [17]
Przekład rosyjski
Количество или ударение? Анализ упорядоченности латинской просодии.
URL: https://library.by/portalus/modules/philosophy/readme.php?subaction=showfull&id=1108488361&archive=0216&start_from=&ucat=&

Pawłowski Adam (2001), Metody kwantytatywne w sekwencyjnej analizie tekstu. Warszawa: Katedra Lingwistyki Formalnej Uniwersytetu Warszawskiego. [16]

Pawłowski Adam (2000), Analyse quantitative comparée de la prosodie des langues à accent fixe et à accent libre. In: M. Rajman, J.C. Chappelier (red.), JADT 2000, Actes des 5es journées  internationales d’analyse statistique des données textuelles. Lausanne: EPFL, 2000, 531–534. [15]
URL: http://lexicometrica.univ-paris3.fr/jadt/jadt2000/pdf/09/09.pdf

Pawłowski Adam (2000), Leksyka w lingwistyce kwantytatywnej i formalnej – przykład badań modelowych. In: Marcelina Grabska (2000) (red.), “Słowa, słowa, słowa” … w komunikacji językowej. Gdańsk: b.w., 82–91. [14]

Pawłowski Adam (2000), Quantity or stress? Sequential analysis of Latin prosody. Proceedings of the Fourth Conference of the International Quantitative Linguistics Association QUALICO 2000. Prague: b.w., 531–534. [13]

Publikacje 1994-1999:

Pawłowski Adam (1999), Language in the Line vs. Language in the Mass: On the Efficiency of Sequential Modelling in the Analysis of Rhythm. Journal of Quantitative Linguistics 6/1, 1999, 70–77. [12]

Pawłowski Adam (1999), The Quantitative Approach in Cultural Anthropology: Application of Linguistic Corpora in the Analysis of Basic Color Terms. Journal of Quantitative Linguistics 6/3, 222–234. [11]

Pawłowski Adam (1999), Metodologiczne podstawy wykorzystania słowników frekwencyjnych w badaniu językowego obrazu świata. In: A. Pajdzińska, P. Krzyżanowski (red.), Przeszłość w językowym obrazie świata. Lublin: Wyd. UMCS, 81–99. [10]

Pawłowski Adam (1998), Leksyka w lingwistyce kwantytatywnej i komputerowej – stan badań i kierunki rozwoju. In: M. Grabska, J. Korzeniewska-Berczyńska (red.), Leksyka w komunikacji językowej, Materiały z konferencji międzynarodowej. Gdańsk, 144–146. [9]

Pawłowski Adam, Wróblewski Roman (1998), Program zajęć z informatyki na kierunku “Dziennikarstwo” na Wydziale Filologicznym UWr. Informatyka w Szkole XIV, 55–57. [8]

Pawłowski Adam (1998), Book Review of: La richesse lexicale et sa mesure, André Cossette, Paris: Champion, Literary and Linguistic Computing 13/2, 97–98. [7]

Pawłowski Adam (1998), Semantyczno-logiczna analiza spójnika i/lub. In: Jacek Hawranek, Marek Magdziak (red.), Prawda, logika, wartości. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 97-104. Acta Universitatis Wratislaviensis 2023, seria Logika 18. [6]

Pawłowski Adam (1998), Séries temporelles en linguistique. Avec application à l’attribution de textes: Romain Gary et Émile Ajar. Paris, Genève: Champion-Slatkine. [5]
Coll. Travaux de linguistique quantitative. Publiés sous la direction de Charles Muller. Vol.62.
Recenzje:
Tweedie F. (1999), Adam Pawłowski, Séries temporelles en linguistique. Avec application à l’attribution de textes: Romain Gary et Emile Ajar. Literary and Linguistics Computing, 13/4, 227–228. (Book reviews)
Nøjgard M. (2000), Séries temporelles en linguistique. Avec application à l’attribution de textes: Romain Gary et Emile Ajar. Zeitschrift für französische Sprache und Literatur CX/1, 93–94. (Besprechungen)

Pawłowski Adam (1997), Time-Series Analysis in Linguistics. Application of the ARIMA Method to Some Cases of Spoken Polish. Journal of Quantitative Linguistics 4/1-3, 203–221. [4]

Pawłowski Adam (1997), Language in the line vs. language in the mass: On the efficiency of sequential modelling in the analysis of rhythm. In: P. Saukkonen, H. Suni (red.), Third International Conference on Quantitative Linguistics, August 26-29 1997, Helsinki, Finland, Helsinki: Research Institute for Languages of Finland, 129–134. [3]

Pawłowski Adam (1995), Informatyka w nauczycielskich kolegiach języków obcych. Wskazówki programowe i metodyczne. Orbis Linguarum, Legnickie Rozprawy Filologiczne 2, 261–266. [2]

Pawłowski Adam (1994), Ein Problem der klassischen Stilforschung: Vergleich einiger Indikatoren des Lexikonumfangs. ZET – Journal of Empirical Text Research 1, 67–74. [1]

Nagrody za działalność naukową:

 

Prace redakcyjne:

 

Czynny udział w konferencjach:

Ok. 120 konferencji z referatami.

Udział w pracach towarzystw naukowych i centrów badawczych:

 

Działalność organizacyjna:

 

Prace popularyzatorskie:

Pawłowski Adam, Okręglicka Beata (2009), Wyobraźnia i myśl sięgają dalej, niż do gwiazd. Przegląd Uniwersytecki 6-8 (2009), 21-22.

Pawłowski Adam, Okręglicka Beata (2009), Vorstellungen und Gedanken reichen in Räume jenseits der Sterne. Akademisches Kaleidoskop 3, Juli-September 2010, 12–13.

Pawłowski Adam (2009), Po XII Dolnośląskim Festiwalu Nauki. Przegląd Uniwersytecki 10 (2009), 17-18.

Pawłowski Adam (2009), Festiwal: świetny i potrzebny. Gazeta Wrocławska, 5.11.2009.

Pawłowski Adam (2009), Uniwersytet Wrocławski na XII Dolnośląskim Festiwalu Nauki. Wrocław 2009. Opracowanie redakcyjne oraz wstęp.

Pawłowski Adam (2010), Wstęp. Uniwersytet Wrocławski na XIII Dolnośląskim Festiwalu Nauki. Wrocław 2010.

Łach Anna, Pawłowski Adam (2010), Piękno różnorodności, czyli o 13. Dolnośląskim Festiwalu Nauki. Przegląd Uniwersytecki 6-8 (2010), 11-13.

Łach Anna, Pawłowski Adam (2010), Die Schönheit der Verschiedenheit oder Das 13. Festival der Wissenschaft in Niederschlesien. Akademisches Kaleidoskop 3, Juli-September 2010, 14–16.

Pawłowski Adam (2010), XIII Dolnośląski Festiwal Nauki przeszedł do historii. Przegląd Uniwersytecki 10 (2010), 37-38.

Pawłowski Adam (2010), Wspomnienia. Profesor Bogusław Pfeiffer (1960–2010). Przegląd Uniwersytecki 12 (2010), 37–38.

Pawłowski Adam (2011), O XIV Dolnośląskim Festiwalu Nauki na Uniwersytecie Wrocławskim. Przegląd Uniwersytecki 6–8 (2011), 20–21.

Pawłowski Adam (2011), Wissenschaft – ein Schlüssel zur Natur. Akademisches Kaleidoskop 3, Juli-September 2011, 16–17.

Pawłowski Adam (2011), Refleksje po Festiwalu Nauki. Przegląd Uniwersytecki 10 (2011), 35–36.

Chruszczewski Piotr, Pawłowski Adam (2011), Wspomnienia. Dr Andrzej Skrzypiec (21 IX 1958–31 VII 2011). Przegląd Uniwersytecki 12 (2011), 33.

Pawłowski Adam (2012), 15. Dolnośląski Festiwalu Nauki na Uniwersytecie Wrocławskim. Przegląd Uniwersytecki 10 (2012), 8–10.

Pawłowski Adam (2012), O nauce tak w ogóle. Z prof. Remi Jolivetem rozmawia prof. Adam Pawłowski. Przegląd Uniwersytecki 10 (2012), 11–13.

Pawłowski Adam (2012), Allgemeine Überlegungen zur Wissenschaft. Adam Pawłowski, Remi Jolivet. Akademisches Kaleidoskop 3(39), Juli-September, 19–22.

Łach Anna, Pawłowski Adam (2012), 15. Dolnośląski Festiwalu Nauki na Uniwersytecie Wrocławskim. Przegląd Uniwersytecki 10 (2012), 18–23.

Łach Anna, Pawłowski Adam (2014), Ścieżkami rozumu przez XVII Dolnośląski Festiwal Nauki. Anna Łach Przegląd Uniwersytecki 3 (2014), 15–16.

Łach Anna, Pawłowski Adam (2014), Auf den Pfaden des Verstandes – das 17. Niederschlesische Festival der Wissenschaft. Akademisches Kaleidoskop 3(47) (2014), Juli-September, 17–20.

Graszewicz Marek, Pawłowski Adam, (2015), Zostajemy przy swoim: dyskusji o PWSZ ciąg dalszy. Forum Akademickie 3 (2015), 41-43.

Pawłowski Adam (2016), Dolnośląski Festiwal Nauki po przejściach, czyli o trudach popularyzacji nauki. Przegląd Uniwersytecki 3 (2016), 12–13.

Pawłowski Adam (2016), Schwere Prüfung für das Niederschlesisiche Festival der Wissenschaft oder: Über die Schwierigkeiten der Wissenschaftsverbreitung. Akademisches Kaleidoskop 3 (2016), 8–10.

Joanna Dzikowska, Nowa pracownia na Uniwersytecie Wrocławskim. Cyfrowi humaniści czekają na wasze domowe skarby. Portal Wyborcza.pl (publikacja 22 X 2018).

Naukowiec o przewadze, jaką daje humanistyka cyfrowa. Wywiad przeprowadzony przez Kamila Szubańskiego dla serwisu Nauka w Polsce (MNiSW) (publikacja 02 XII 2018).

Pawłowski Adam (2018), Clarin – matematyka języka polskiego. Przegląd Uniwersytecki 1 (2018), 48–52.

Przekłady:

Jean-Michel Sallmann, Czarownice, oblubienice szatana. Przełożyli z francuskiego Maja i Adam Pawłowscy. Wrocław, Wydawnictwo Dolnośląskie, 1994. Seria: Krajobrazy Cywilizacji. Historia.

Pierre Babin, Zygmunt Freud, lekarz snów.  Przełożyli z francuskiego Maja i Adam Pawłowscy. Wrocław, Wydawnictwo Dolnośląskie, 1994. Seria: Krajobrazy Cywilizacji. Nauka.

Georges Tate, Orient w czasach wypraw krzyżowych. Wrocław, Wydawnictwo Dolnośląskie, 1996. Seria: Krajobrazy Cywilizacji. Historia.

Jean-Pierre Verdet, Niebo: porządek i chaos, Wrocław, Wydawnictwo Dolnośląskie (wydawnictwo wstrzymało druk serii Krajobrazy Cywilizacji).