mgr Anna Lubińska

Konsultacje i działalność dydaktyczna:

Link do USOS

Stopnie i tytuły naukowe:

2016 – stopień magistra bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, tytuł pracy magisterskiej: Twórczość Stanisława Przybyszewskiego w świetle repertuaru wydawniczego w latach 1892–2015 w wybranych krajach europejskich, promotor: dr hab. Bożena Koredczuk, prof. UWr

Zainteresowania naukowe:

Książka artystyczna XIX–XX wieku. Literatura i kultura popularna. Marketing książki. Edytorstwo. Komunikacja naukowa.

Publikacje:

Polska Bibliografia Naukowa

Profil w ORCID

– Baza publikacji BUWr: jako doktorantka, jako pracownik

Profil w ResearchGate

Prace redakcyjne:

Redaktor językowy publikacji:

– Sukces jako zjawisko edukacyjne, vol. 1 + 2, red. M. Humeniuk, I. Paszenda, W. Żłobicki, Wrocław 2017.

– Dziecko w sytuacjach uczenia się. Codzienność w poznawaniu świata i siebie, red. J. Malinowska, E. Jezierska-Wiejak, Wrocław 2017.

– Utopia a edukacja, t. III: Nadzieje i rozczarowania wyobrażeniami świata możliwego, red. K. Rejman, R. Włodarczyk, Wrocław 2017.

– Między ekskluzją a inkluzją w edukacji religijnej, red. M. Humeniuk, I. Paszenda, Wrocław 2017.

– Codzienność jako wyzwanie edukacyjne, t. II: Refleksyjność w codzienności edukacyjnej, red. I. Paszenda, Wrocław 2017.

– Utopia a edukacja, t. II: Pedagogiczne konteksty społecznych wyobrażeń świata możliwego, red. R. Włodarczyk, Wrocław 2017.

– Praktyki pedagogiczne przestrzenią i miejscem ewaluacji kompetencji przyszłych nauczycieli wczesnej edukacji: koncepcje – przemiany – rozwiązania, red. E. Musiał, J. Malinowska, Wrocław 2018.

– Komunikacja a zmiana społeczna, red. J. Kędzior, B. Krawiec, M. Biedroń, A. Mitręga, Wrocław 2018.

– Walasek S., Szkoły Wydziału Poleskiego Komisji Edukacji Narodowej, Warszawa 2019.

– Szwabowski O., Nekrofilna produkcja akademicka i pieśni partyzantów. Autoetnografia pracy akademickiej i dydaktycznej w czasach zombie-kapitalizmu, Wrocław 2019.

– Nowe problemy psychologii, red. J. Kowal, K. Chatzipentidis, Wrocław 2021.

Czynny udział w konferencjach:

– Przegrani i antagoniści. Wizerunek redaktora wydawniczego w powieściach Umberta Eco, konferencja „Od książki do czytelnika”, 19–20.04.2020, Uniwersytet Wrocławski.

– Czy możliwa jest drukowana książka hipertekstowa? Refleksja bibliologiczna na podstawie powieści Umberta Eco, konferencja „Obszary polonistyki”, 3.04.2019, Uniwersytet Rzeszowski.

– Pamięć lekturowa a tożsamość czytelnika na przykładzie powieści Tajemniczy płomień królowej Loany Umberta Eco, konferencja „Perspektywy Humanistyki”, 26–27.04.2018, Uniwersytet Łódzki.