Polityka prywatności

Wykorzystywanie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy umieszczają treści w naszym serwisie. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.

Pozyskiwane dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony internetowe. W przypadkach dotyczących złamania obowiązującego prawa oraz wystąpienia służb do tego uprawnionych o przekazanie takich danych, informacje te mogą posłużyć służbom do indentyfikacji osób przy wykorzystaniu dodaktowych danych będących już w posiadaniu organów bezpieczeństwa państwa.

Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, analizujemy zebrane informacjie w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem oraz prowadzenia statystyk. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz właścicielem serwisu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Mechanizm ten stosujemy jedynie do umożliwienia prawidłowej obsługi czynności dokonywanych przez użytkowników serwisu. W ramach serwisu wykorzystywane są dwa zasadnicze typy plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia. Serwis korzysta z narzędzi dostarczanych przez zewnętrzne firmy, które mogą gromadzić dane w plikach cookie. Do firm, z których usług korzystamy należą: Google - przeczytaj jak Google używa danych z wirtryny, które korzystają z jego usług.

Informujemy, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na naszych stronach internetowych.

 1. Dane prywatne na temat użytkowników nie są rozpowszechniane i przekazywane innym podmiotom.
 2. Podczas odwiedzin naszej witryny mogą być zapisywane pliki cookie, które zawierają między innymi: Twój numer IP, nazwę sieciową Twojego, Twojego dostawcę Internetu, Twój sposób poruszania się po naszej witrynie (np. jakie zakładki otwierasz), nazwę przeglądarki z której korzystasz.
 3. Pliki cookie możesz zdezaktywować lub całkowicie wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki. Uniemożliwi to zalogowanie się do strony, gdyż funkcjonalność ta wymaga działających ciasteczek.
 4. Liczba odwiedzin na naszej stronie internetowej jest monitorowana przez Google Analytics, w celu gromadzenia danych o popularności naszej witryny i sposobie korzystania z niej. Akceptując naszą politykę plików cookie, zgadzasz się na analizę Twoich danych przez Google Analytics.

Dane osobowe

Posiadanie konta użytkownika na stronach serwisu związane jest z podaniem i udostępnieniem swoich podstawowych danych osobowych oraz kontaktowych. Wszelkie wpisane dane nie stawonią przedmiotu wymiany lub zbycia przez właściciela serwisu. Użytkownik konta ma możliwość wglądu i zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych. Po wygaśnięciu stosunku pracy konta użytkowników są usuwane.

 1. Uniwersytet Wrocławski przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności, w tym prywatności użytkowników odwiedzających serwisy internetowe Uczelni.
 2. Uniwersytet Wrocławski ma siedzibę przy pl. Uniwersyteckim 1, 50-137 Wrocław i jest administratorem danych, w rozumieniu RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), zobowiązanym do zapewnienia, aby przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się zgodnie z przepisami.
 3. W Uczelni powołany został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: IOD@uwr.edu.pl.
 4. Jeśli podczas korzystania z naszych serwisów, gromadzone są jakiekolwiek dane, które uznać można za dane osobowe, przestrzegamy zasad wskazanych przez RODO oraz inne przepisy. W szczególności dbamy, aby:
 • przetwarzane odbywało zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty, a pozyskiwaniu danych przyświecały konkretne, uzasadnione cele;
 • gromadzić jedynie niezbędne i prawidłowe dane i tylko na taki czas jak to jest konieczne;
 • przetwarzanie danych osobowych odbywało się w sposób bezpieczny, oparty na ocenie ryzyka.
 • W razie konieczności musimy wykazać przed organem nadzoru, że działamy w tym względzie prawidłowo.
 1. Twoje dane mogą być przekazywane jedynie osobom upoważnionym, sprawdzonym podmiotom, z którymi zawarliśmy stosowne umowy oraz podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.
 2. Dbamy o to by każda osoba działająca z upoważnienia Uczelni i mająca dostęp do danych osobowych przetwarzała je wyłącznie na polecenie Uczelni.
 3. Uniwersytet Wrocławski czyni wszelkie starania, aby Twoje prawa odnoszące się do przetwarzania danych osobowych były właściwie spełniane. W szczególności dbamy, aby:
 • komunikacja odbywała się w sposób przejrzysty;
 • udzielane były właściwe informacje i dostęp do danych osobowych;
 • wypełniane były żądania do których masz prawo, w tym sprostowania i usuwania danych oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 1. Czynimy wszelkie starania, aby wykonać dobrze pozostałe obowiązki przewidziane w RODO i innych przepisach dotyczących ochrony danych, nie mniej masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odnośniki do innych stron

Serwis zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko naszego serwisu.