OTWARCIE PRACOWNI HUMANISTYKI CYFROWEJ UWr

OTWARCIE PRACOWNI HUMANISTYKI CYFROWEJ UWr

16 października 2018 r. w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego odbyło się uroczyste otwarcie Pracowni Humanistyki Cyfrowej. Pracownię utworzono w wyniku realizacji grantu restrukturyzacyjnego MNiSW, którego kierownikiem jest dr hab. Bożena Koredczuk, prof. UWr. Projekty badawcze i digitalizacyjne podejmowane w PHC koordynuje prof. Adam Pawłowski, pełnomocnik rektora ds. humanistyki cyfrowej i kierownik Pracowni.

Podczas otwarcia odbyła się prezentacja urządzeń, w które wyposażona jest Pracownia. Zademonstrowano między innymi działanie skanerów i sprzętu fotograficznego, służących do digitalizacji i przetwarzania druków wielkoformatowych, przeprowadzono także krótki eksperyment z użyciem okulografu.

W ceremonii otwarcia wzięli udział prorektorzy Uniwersytetu Wrocławskiego, dziekan i prodziekani Wydziału Filologicznego, dyrektorzy zaprzyjaźnionych instytutów i innych jednostek uczelnianych, a także pracownicy IINiB. Więcej informacji na stronie PHC: www.phc.uni.wroc.pl