Organizatorzy

Kierownik konferencji:
dr hab., prof. UWr Bożena Koredczuk
tel. (71) 375 2412 / (71) 34 378 11
e-mail: bozena.koredczuk@uwr.edu.pl

Sekretarze konferencji:
dr Kamila Augustyn
tel. (71) 375 2970
e-mail: kamila.augustyn@uwr.edu.pl

dr Rafał Werszler
tel. (71) 375 2970
e-mail: rafał.werszler@uwr.edu.pl

Skarbnicy konferencji:
dr Anna Łach
tel. (71) 375 2970
e-mail: anna.lach@uwr.edu.pl

mgr Agata Ceckowska
tel. (71) 375 375 2460
e-mail: agata.ceckowska@uwr.edu.pl