Opłata konferencyjna

Wysokość opłaty konferencyjnej dla wszystkich uczestników wynosi 450 zł. Dla doktorantów 350 zł. Opłata obejmuje: materiały konferencyjne, obiady i udział w spotkaniu integracyjnym.

Wpłaty należy dokonać do dnia 20 października 2019 r. (prelegenci) /do dnia 10 listopada (słuchacze).