Kierunek studiów
Opiekun Starosta
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
I

Dr Elżbieta Herden

Celina Karaś

II Mgr Emilia Klich Dawid Dyczko
III

Dr Agnieszka Łobocka

Anna Bokuniewicz

Publikowanie cyfrowe i sieciowe
I Dr Jan Kaczorowski Patrycja Starostka
II

Mgr Anna Lubińska

Agata Wieczorek

III

Dr Elżbieta Jamróz-Stolarska

Natalia Kowalczyk