Kontakt

Kierownik studiów:

dr Paweł Bernacki

Pytania prosimy kierować na adres: nb.iinb@uwr.edu.pl