Konkurs “Studenci Projektują” 2015/2016

KONKURS „STUDENCI PROJEKTUJĄ”

dla studentów obu kierunków Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

 

 

 

CO TO ZA KONKURS?

Organizatorem konkursu jest Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UWr

Celem konkursu jest umożliwienie najzdolniejszym studentom współpracy z Instytutem i wykonanie projektu, który nie tylko zostanie doceniony przez grono specjalistów, lecz także wykorzystany w praktyce. Najlepszy projekt zostanie przygotowany przez zwycięzcę do druku (we współpracy z kierownikiem Konkursu) i rozdany uczestnikom konferencji.

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy studenci naszego Instytutu (stacjonarni, niestacjonarni, podyplomowi, doktoranci), pracując indywidualnie lub w zespołach.

Prace oceni jury w składzie:

– dr hab. prof. UWr Bożena Koredczuk – kierownik Konferencji,

– dr Rafał Werszler – sekretarz Konfrencji,

– dr hab. prof. UWr Małgorzata Komza – członek Komisji,

– dr Elżbieta Jamróz-Stolarska – członek Komisji,

– dr Ewa Repucho – kierownik  Konkursu.

 

 

 

JAKIE NAGRODY PRZEWIDZIANO DLA ZWYCIĘZCÓW?

Zwycięski projekt (I miejsce) będzie wykorzystany jako oprawa graficzna materiałów konferencyjnych (programu, plakatu, identyfikatorów itp.) na których zostanie umieszczone imię i nazwisko projektanta. Zwycięzca otrzyma także książkę (zakres tematyczny: typografia, projektowanie graficzne)  i dokument potwierdzający zwycięstwo w konkursie. Zdobywcy II i III miejsca otrzymają książkę i dokument potwierdzający uczestnictwo w konkursie.

 

 

 

CO MAM ZAPROJEKTOWAĆ?

Pakiet materiałów konferencyjnych, czyli:

– plakat w formacie A2 (kolorowy);

– program konferencji w dowolnym ekonomicznym formacie (kolorowy);

– identyfikator dla uczestników w formacie 5,5×9 cm (kolorowy);

– kilka przykładowych stron książeczki abstraktów, wraz ze stroną tytułową w formacie A4 (w odcieniach szarości).

Wszystkie druki powinien łączyć wspólny system identyfikacji wizualnej.

 

 

 

NA JAKI TEMAT? PROSZĘ O WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW

Podczas konferencji chcielibyśmy zastanowić się nad  problemem kultury książki w humanistyce współczesnej. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że jest to konferencja jubileuszowa, zorganizowana z okazji 60-lecia Instytutu!

Współczesna humanistyka opiera się na książce, a jednocześnie coraz mocniej w badaniach naukowych podkreśla się zmieniającą rolę książki w kulturze. Książka stała się nie tylko przedmiotem materialnym i nośnikiem różnorodnych treści pełniących wiele funkcji, ale przede wszystkim jako pierwsze medium odgrywa istotną rolę w procesie komunikacji społecznej, stając się narzędziem utrwalania i przekazywania myśli ludzkiej.

We współczesnej bibliologii „kultura książki” jest centralną kategorią badawczą, w której istotną rolę odgrywają procesy produkcji, rozpowszechniania i odbioru czytelniczego tego nośnika informacji. Bogactwo zjawisk składających się na obecność książki w kulturze pozwala na ich interdyscyplinarne ujmowanie zarówno w perspektywie nauk humanistycznych, jak i nauk społecznych aż po dyscypliny ścisłe. Analizując zjawisko książki z perspektywy tak wielu dyscyplin naukowych, możliwe staje się
pełniejsze zrozumienie fenomenu książki na przestrzeni dziejów i jej znaczenia w rozwoju kultury i cywilizacji.

Światowe dziedzictwo książkowe jest składnikiem kultury, a pojęcia „kultura książki” i „humanistyka” są ze sobą ściśle powiązane. Im bardziej nowoczesny staje się świat, tym większa potrzeba badań w obszarze humanistyki, łączącej zarówno twórców jak i odbiorców szeroko pojętej kultury. Współcześnie humanistyka cyfrowa staje się fundamentem utrwalającym dorobek umysłowy ludzkości oraz narzędziem transmisji pamięci kulturowej, w której zasadniczą rolę odgrywa książka.

Konferencja będzie okazją do zastanowienia się nad tym, dlaczego humanistyka współczesna w znacznym stopniu opiera się na książce, zarówno tej tradycyjnej jak elektronicznej (multimedialnej, cyfrowej), czym jest kultura książki, jakie są jej historyczne uwarunkowania i teoretyczne koncepcje, w tym paradygmat badawczy i szkoły naukowe, oraz co sprawia, że tak wiele dyscyplin uniwersyteckich bada książkę i jej rolę społeczną, kulturową, polityczną, religijną, etc. Będziemy starać się określić, czym jest humanistyka cyfrowa, jaką rolę odgrywa w niej książka, a szerzej dokument, i jakie są jej tendencje rozwojowe oraz jakie są związki między dziedzictwem książkowym a dziedzictwem kulturowym w ujęciu historycznym i współczesnym.

Do udziału w konferencji zapraszamy bibliologów i informatologów, a szczególnie przedstawicieli innych nauk humanistycznych i społecznych oraz ścisłych, którym bliska w badaniach naukowych jest tematyka konferencji.

Tematyka obrad obejmie następujące zagadnienia:

  • Kultura książki jako kategoria badawcza (definicje, metody badań, szkoły naukowe).
  • Książka i jej rola w kulturze regionalnej, narodowej, europejskiej i światowej w ujęciu historycznym i współczesnym.
  • Rozwój i oddziaływanie książki na kulturę społeczeństw w poszczególnych okresach historycznych.
  • Antropologia pisma i druku w kulturze.
  • Humanistyka cyfrowa i jej główne tendencje rozwojowe.
  • Interdyscyplinarność zjawisk książki i ich znaczenie cywilizacyjne.
  • Dziedzictwo książkowe a dziedzictwo kulturowe.

 

Liczymy na oryginalne pomysły i nowatorskie ujęcie.

 

 

 

ILE MAM CZASU?

Prace należy przesyłać do 6 października 2016 r.

Ogłoszenie wyników 7 października 2016 r.

 

 

 

W JAKIM PROGRAMIE PRZYGOTOWAĆ PROJEKT?

Projekt powinien być wykonany w programie InDesign (w legalnej wersji!), bezpłatnym programie Scribus, lub innym programie nadającym się do tego typu prac, wybranym przez uczestnika konkursu.

Gotową pracę należy oddać w:

– w pliku otwartym,

– w pliku PDF,

– oraz w formie wydrukowanej (plakat w kolorze, pozostałe druki niekoniecznie).

Pliki można przesłać pocztą elektroniczną na adres: ewa.repucho@uwr.edu.pl, erepucho@gmail.com lub dostarczyć osobiście do pokoju 306 do dr Ewy Repucho, razem z wydrukiem.

 

 

 

CO TO ZNACZY, ŻE PROJEKT MA BYĆ EKONOMICZNY?

Projekt nie powinien być zbyt drogi w realizacji. Należy dostosować format do objętości tekstu, nie stosować specjalnych papierów, tłoczenia oraz luksusowych form uszlachetniania druku.

 

 

 

O CZYM JESZCZE MUSZĘ PAMIĘTAĆ?

  1. Każdy projekt powinien zawierać logo Uniwersytetu Wrocławskiego. Na projektach kolorowych umieszcza się niebieskie logo na białym tle (w wyjątkowych przypadkach logo w kontrze – białe na niebieskim tle). Na projektach w odcieniach szarości umieszcza się logo czarne na białym tle (w wyjątkowych przypadkach logo w kontrze – białe na czarnym tle). Logo musi być dobrze widoczne i otoczone polem ochronnym. Nie można zniekształcać, przetwarzać, kolorować (itp.) logotypu, ani rozdzielać znaku graficznego i napisu.

Konkurs pole ochronne logotypu

Na szaro zaznaczono pole ochronne wokół logotypu (w polu ochronnym nie wolno umieszczać żadnych elementów graficznych).

  1. Projekty muszą zawierać oryginalny materiał graficzny (zgodnie z zasadami prawa autorskiego).

 

 

 

JAKIE OBOWIĄZKI BĘDZIE MIAŁ ZWYCIĘZCA?

Praca zwycięzcy nie kończy się na przygotowaniu projektu. Kilka tygodni przed rozpoczęciem Konferencji Organizator przekaże zwycięzcy dokładny program, abstrakty i listę uczestników Konferencji. Zwycięzca będzie musiał zamienić tekst przykładowy na właściwy w programie Konferencji i książeczce abstraktów, a także przygotować do druku identyfikatory.

 

 

 

 

PLIKI DO POBRANIA

– logo UWR w wersji kolorowej  i czarno-białej,

program konferencji (tekst przykładowy),

abstrakty (tekst przykładowy)
zeszłoroczny zwycięski projekt (identyfikatory, program)

UWAGA! Pliki z programem konferencji i abstraktami należy traktować jako tekst przykładowy. Właściwy tekst będzie dostępny dopiero kilka tygodni przed konferencją. Zwycięzca będzie musiał wówczas zamienić tekst przykładowy na właściwy.