Konkurs Studenci Projektują 2020/2021

KONKURS „STUDENCI PROJEKTUJĄ”

dla studentów obu kierunków Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

 


CO TO ZA KONKURS?

Organizatorem konkursu jest Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa oraz Komisja Kultury Europejskiej PAN Oddział we Wrocławiu

Celem konkursu jest umożliwienie najzdolniejszym studentom współpracy z Instytutem i wykonanie projektu, który nie tylko zostanie doceniony przez grono specjalistów, lecz także wykorzystany w praktyce. Najlepszy projekt zostanie przygotowany przez zwycięzcę do druku (we współpracy z dr Rafałem Werszlerem lub dr hab. Ewą Repucho) i rozdany uczestnikom konferencji.

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy studenci naszego Instytutu (stacjonarni, niestacjonarni, podyplomowi, doktoranci), pracując indywidualnie lub w zespołach.

Prace oceni jury w składzie:

– dr hab. Bożena Koredczuk, prof. UWr – komitet organizacyjny Konferencji,

– dr Rafał Werszler – członek komisji,

– dr hab. Ewa Repucho – kierownik  Konkursu.

 

 

 

 

JAKIE NAGRODY PRZEWIDZIANO DLA ZWYCIĘZCÓW?

Zwycięski projekt (I miejsce) będzie wykorzystany jako oprawa graficzna materiałów konferencyjnych (programu, plakatu, identyfikatorów itp.) na których zostanie umieszczone imię i nazwisko projektanta. Zwycięzca otrzyma także książki (zakres tematyczny: design, typografia, projektowanie graficzne)  i dokument potwierdzający zwycięstwo w konkursie. Zdobywcy II i III miejsca otrzymają książki i dokument potwierdzający uczestnictwo w konkursie.

 

 

 

 

CO MAM ZAPROJEKTOWAĆ?

Pakiet materiałów konferencyjnych, czyli:

– plakat w formacie A2 (kolorowy);

– program konferencji w dowolnym ekonomicznym formacie (kolorowy);

– identyfikator dla uczestników w formacie 5,5×9 cm (kolorowy);

– kilka przykładowych stron książeczki abstraktów, wraz ze stroną tytułową w formacie A4 (w odcieniach szarości).

Wszystkie druki powinien łączyć wspólny system identyfikacji wizualnej.

 

 

 

 

NA JAKI TEMAT? PROSZĘ O WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW

Podczas konferencji chcielibyśmy zastanowić się nad  problemem
Książka i czytelnictwo jako przedmiot badań interdyscyplinarnych

Tematy konferencyjnych sesji:

 1. Książka jako medium pamięci w badaniach humanistycznych i naukach społecznych.
 2. Stan czytelnictwa w Polsce i na świecie. Diagnozy, raporty, badania.
 3. Kultura czytelnicza różnych grup społecznych.
 4. Obieg literatury. Współczesny rynek wydawniczy i biblioteki w Polsce i Europie. Kultura książki i książka w kulturze. Perspektywa antropologiczna.
 5. Książka jako narzędzie komunikacji graficznej i wizualnej. W kręgu nauk pomocniczych historii.
 6. Książka wobec innych środków przekazu. Perspektywa medioznawcza.
 7. Ludzie książki i badacze książki/literatury. Koncepcje i teorie.
 8. Książka jako nośnik idei, ideologii i polityki.
 9. Czytelnik i jego lektura. Studia przypadków.
 10. „Z książką zdrowiej”. Terapeutyczne funkcje książki i literatury.
 11. Prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania rynku książki.
 12. Książka jako dzieło sztuki. Bibliofilstwo.

 

 

 

 

ILE MAM CZASU?

Terminy nadsyłania prac zostaną ogłoszone wkrótce.

 

 

 

 

W JAKIM PROGRAMIE PRZYGOTOWAĆ PROJEKT?

Projekt powinien być wykonany w programie InDesign (w legalnej wersji!), bezpłatnym programie Scribus, lub innym programie nadającym się do tego typu prac, wybranym przez uczestnika konkursu.

Gotową pracę należy oddać w:

– w pliku otwartym,

– w pliku PDF,

– oraz w formie wydrukowanej (plakat w kolorze, pozostałe druki niekoniecznie).

Pliki i wydruki można przekazać dr Rafałowi Werszlerowi (p. 306) lub dr hab. Ewie Repucho (p. 106).

 

 

 

 

CO TO ZNACZY, ŻE PROJEKT MA BYĆ EKONOMICZNY?

Projekt nie powinien być zbyt drogi w realizacji. Należy dostosować format do objętości tekstu, nie stosować specjalnych papierów, tłoczenia oraz luksusowych form uszlachetniania druku.

 

 

 

 

O CZYM JESZCZE MUSZĘ PAMIĘTAĆ?

 1. Każdy projekt powinien zawierać logo Uniwersytetu Wrocławskiego. Na projektach kolorowych umieszcza się niebieskie logo na białym tle (w wyjątkowych przypadkach logo w kontrze – białe na niebieskim tle). Na projektach w odcieniach szarości umieszcza się logo czarne na białym tle (w wyjątkowych przypadkach logo w kontrze – białe na czarnym tle). Logo musi być dobrze widoczne i otoczone polem ochronnym. Nie można zniekształcać, przetwarzać, kolorować (itp.) logotypu, ani rozdzielać znaku graficznego i napisu.

Konkurs pole ochronne logotypu

Na szaro zaznaczono pole ochronne wokół logotypu (w polu ochronnym nie wolno umieszczać żadnych elementów graficznych).

 1. Projekty muszą zawierać oryginalny materiał graficzny (zgodnie z zasadami prawa autorskiego).

 

 

 

 

JAKIE OBOWIĄZKI BĘDZIE MIAŁ ZWYCIĘZCA?

Praca zwycięzcy nie kończy się na przygotowaniu projektu. Kilka tygodni przed rozpoczęciem Konferencji Organizator przekaże zwycięzcy dokładny program, abstrakty i listę uczestników Konferencji. Zwycięzca będzie musiał zamienić tekst przykładowy na właściwy w programie Konferencji i książeczce abstraktów, a także przygotować do druku identyfikatory.

 

 

 

 

 

PLIKI DO POBRANIA

– logo UWR w wersji kolorowej  i czarno-białej,

program konferencji (tekst przykładowy),

abstrakty (tekst przykładowy)

– zwycięski projekt sprzed dwóch lat

– zeszłoroczony zwycięzki projekt

UWAGA! Pliki z programem konferencji i abstraktami należy traktować jako tekst przykładowy. Właściwy tekst będzie dostępny dopiero kilka tygodni przed konferencją. Zwycięzca będzie musiał wówczas zamienić tekst przykładowy na właściwy.