Konkurs Studenci Projektują 2018/2019

KONKURS „STUDENCI PROJEKTUJĄ”

dla studentów obu kierunków Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

 

 

 

 

 


 

 

 

CO TO ZA KONKURS?

Organizatorem konkursu jest Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UWr

Celem

konkursu jest umożliwienie najzdolniejszym studentom współpracy z Instytutem i wykonanie projektu, który nie tylko zostanie doceniony przez grono specjalistów, lecz także wykorzystany w praktyce. Najlepszy projekt zostanie przygotowany przez zwycięzcę do druku (we współpracy z dr Rafałem Werszlerem lub dr Ewą Repucho) i rozdany uczestnikom konferencji.

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy studenci naszego Instytutu (stacjonarni, niestacjonarni, podyplomowi, doktoranci), pracując indywidualnie lub w zespołach.

Prace oceni jury w składzie:

– prof. dr hab. Adam Pawłowski – komitet organizacyjny Konferencji,

– dr hab. Aneta Firlej-Buzon – komitet organizacyjny Konferencji,

– dr Elżbieta Jamróz-Stolarska – członek Komisji,

– dr Rafał Werszler – członek komisji,

– dr Ewa Repucho – kierownik  Konkursu.

 

 

 

 


 

 

 

JAKIE NAGRODY PRZEWIDZIANO DLA ZWYCIĘZCÓW?

Zwycięski projekt (I miejsce) będzie wykorzystany jako oprawa graficzna materiałów konferencyjnych (programu, plakatu, identyfikatorów itp.) na których zostanie umieszczone imię i nazwisko projektanta. Zwycięzca otrzyma także książkę (zakres tematyczny: design, typografia, projektowanie graficzne)  i dokument potwierdzający zwycięstwo w konkursie. Zdobywcy II i III miejsca otrzymają książkę i dokument potwierdzający uczestnictwo w konkursie.

 

 

 

CO MAM ZAPROJEKTOWAĆ?

Pakiet materiałów konferencyjnych, czyli:

– plakat w formacie A2 (kolorowy);

– program konferencji w dowolnym ekonomicznym formacie (kolorowy);

– identyfikator dla uczestników w formacie 5,5×9 cm (kolorowy);

– kilka przykładowych stron książeczki abstraktów, wraz ze stroną tytułową w formacie A4 (w odcieniach szarości).

Wszystkie druki powinien łączyć wspólny system identyfikacji wizualnej.

 

 

 

NA JAKI TEMAT? PROSZĘ O WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW

Podczas konferencji chcielibyśmy zastanowić się nad  problemem Big Data w humanistyce i naukach społecznych

Celem konferencji jest krytyczna refleksja nad problemem big data, wymiana poglądów, doświadczeń oraz aktualnego stanu badań w tym zakresie:

▪ Big Data – wartość naukowa dużych zbiorów danych.

▪ Wpływ Big Data na procesy poznawcze oraz rozwój nauki.

▪ Big Data jako źródło innowacji, tworzenie kultury danych.

▪ Big Data – rozwój nauki w Polsce i we Wrocławiu.

▪ Badania korpusowe typu big data w literaturoznawstwie i lingwistyce.

▪ Big Data w informatologii.

▪ Źródła Big Data.

▪ Pozyskiwanie, przechowywanie, przetwarzanie dużych zbiorów danych.

▪ Eksploracja dużych zbiorów danych.

▪ Zabezpieczanie i ochrona dużych zbiorów danych.

▪ Badania dużych zbiorów danych.

▪ Typy i struktury danych, standaryzacja danych.

▪ Technologie i techniki analizy danych.

▪ Wizualizacja danych.

▪ Zarządzanie dużymi zbiorami danych.

▪ Użytkownicy dużych zbiorów danych.

▪ Społeczeństwo sieciowe i Big Data.

▪ Big Data w bibliotekach (np. usługi biblioteczne w zakresie danych badawczych / naukowych) i działalności wydawniczej.

 

Próby ilościowego określenia tempa wzrostu liczby danych, zwanego niekiedy „eksplozją informacji” sięgają lat 40. ubiegłego stulecia. Zainicjował je w roku 1944 Fremont Rider – bibliotekarz z Wesleyan University, który w artykule The Scholar and the Future of Research Library, ocenił, iż amerykańskie biblioteki uniwersyteckie co szesnaście lat będą podwajać swoje zasoby informacyjne. Terminem big data po raz pierwszy w literaturze naukowej, w roku 1997, posłużyli się związani z NASA Ames Research Center Michael Cox i David Ellsworth w tekście Application-controlled demand paging for out-of-core visualization. Pojęcie wykorzystane przez autorów do określenia dużych zbiorów danych, obciążających pojemność pamięci głównej, dysku lokalnego, a nawet dysku zdalnego, zostało przyjęte przez środowiska uczonych zmagających się m.in. z problemami gromadzenia, przetwarzania, analizowania, udostępniania oraz przechowywania coraz intensywniej pozyskiwanych danych. Świat nauki, zależny od dostępu do danych, entuzjastycznie przyjął pojawienie się big data. Słynne stwierdzenie Sir Francis Bacona scientia est potentia, zastąpiono hasłem information is power, zwiastującym nowe możliwości badawcze. Czy jednak współcześni uczeni dysponują metodologią i narzędziami umożliwiającymi wykorzystanie 40 trylionów gigabajtów, które w 2020 wypełnią bazy danych, sieci oraz chmury obliczeniowe?

 

 

 

ILE MAM CZASU?

Prace należy przesyłać do 22 października 2018 r.

Ogłoszenie wyników 24 października 2018 r.

 

 

 

W JAKIM PROGRAMIE PRZYGOTOWAĆ PROJEKT?

Projekt powinien być wykonany w programie InDesign (w legalnej wersji!), bezpłatnym programie Scribus, lub innym programie nadającym się do tego typu prac, wybranym przez uczestnika konkursu.

Gotową pracę należy oddać w:

– w pliku otwartym,

– w pliku PDF,

– oraz w formie wydrukowanej (plakat w kolorze, pozostałe druki niekoniecznie).

Pliki i wydruki można przekazać dr Rafałowi Werszlerowi (p. 102) lub dr Ewie Repucho (p. 106).

 

 

 

CO TO ZNACZY, ŻE PROJEKT MA BYĆ EKONOMICZNY?

Projekt nie powinien być zbyt drogi w realizacji. Należy dostosować format do objętości tekstu, nie stosować specjalnych papierów, tłoczenia oraz luksusowych form uszlachetniania druku.

 

 

 

O CZYM JESZCZE MUSZĘ PAMIĘTAĆ?

  1. Każdy projekt powinien zawierać logo Uniwersytetu Wrocławskiego. Na projektach kolorowych umieszcza się niebieskie logo na białym tle (w wyjątkowych przypadkach logo w kontrze – białe na niebieskim tle). Na projektach w odcieniach szarości umieszcza się logo czarne na białym tle (w wyjątkowych przypadkach logo w kontrze – białe na czarnym tle). Logo musi być dobrze widoczne i otoczone polem ochronnym. Nie można zniekształcać, przetwarzać, kolorować (itp.) logotypu, ani rozdzielać znaku graficznego i napisu.

Konkurs pole ochronne logotypu

Na szaro zaznaczono pole ochronne wokół logotypu (w polu ochronnym nie wolno umieszczać żadnych elementów graficznych).

  1. Projekty muszą zawierać oryginalny materiał graficzny (zgodnie z zasadami prawa autorskiego).

 

 

 

JAKIE OBOWIĄZKI BĘDZIE MIAŁ ZWYCIĘZCA?

Praca zwycięzcy nie kończy się na przygotowaniu projektu. Kilka tygodni przed rozpoczęciem Konferencji Organizator przekaże zwycięzcy dokładny program, abstrakty i listę uczestników Konferencji. Zwycięzca będzie musiał zamienić tekst przykładowy na właściwy w programie Konferencji i książeczce abstraktów, a także przygotować do druku identyfikatory.

 

 

 

 

PLIKI DO POBRANIA

– logo UWR w wersji kolorowej  i czarno-białej,

program konferencji (tekst przykładowy),

abstrakty (tekst przykładowy)

– zeszłoroczny zwycięski projekt

UWAGA! Pliki z programem konferencji i abstraktami należy traktować jako tekst przykładowy. Właściwy tekst będzie dostępny dopiero kilka tygodni przed konferencją. Zwycięzca będzie musiał wówczas zamienić tekst przykładowy na właściwy.